Pēters Putniņš: Latvijas banku informācijas apmaiņa SWIFT tīklā notiek ierastajā kārtībā

28.11.2018
  • Sadaļa:
Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) ir pārbaudījusi informāciju par Latvijas banku it kā apgrūtināto maksājumu ziņojumu apmaiņu SWIFT organizācijas pakalpojumu tīklā – nav iegūta informācija par Latvijas iekļaušanu augsta riska valstu sarakstā. Latvijas komercbankas šodien FKTK ir apliecinājušas, ka visi procesi norit ierastajā kārtībā. Savukārt SWIFT reģionālā pārstāvniecība ir informējusi Latvijas atbildīgās iestādes, ka šīs organizācijas rīcībā nav informācijas par SWIFT lēmumiem saistībā ar augsta riska valstu sarakstu veidošanu. 

FKTK prieksšēdētājs Pēters Putniņš skaidro situāciju:”Ir svarīgi saprast pirms paust publiskus paziņojumus, kas ir SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication). Tā ir organizācija, kas nodrošina bankām savu komunikāciju tīklu ziņojumu apmaiņai. Šis process notiek dažu sekunžu laikā – SWIFT sistēma piegādā maksājumu ziņojumus nekavējoties saņēmēja bankai SWIFT tīklā. SWIFT nekad nav veikusi un neveic kādas AML pārbaudes vai skrīningu banku vietā bez banku gribas un neaiztur maksājumus. SWIFT dod iespēju bankām drošā un standartizētā veidā apmainīties ar rīkojumiem saistībā ar dažāda veida finanšu darījumiem, tai skaitā ar starpbanku, kā arī banku klientu maksājumu ziņojumiem. Par mūsu sektora uzraudzību atbildīgās institūcijas šodien ir apstiprinājušas, ka minētā informācijas apmaiņa gan iekšzemē, gan starptautiskajā vidē notiek netraucēti un ierastajā kārtībā.”

Pēc informācijas pārbaudes FKTK un citu atbildīgo institūciju rīcībā nav apstiprinājuma, ka būtu lēmums, ziņa, vai saraksts, kurā SWIFT būtu Latvijas valsti novērtējis kā augsta riska zonu. SWIFT kā organizācija neveido banku vai valstu sarakstus pēc kādiem kritērijiem un neaiztur maksājumu ziņojumus. Kā norādīts SWIFT informācijā – SWIFT ir neitrāla organizācija, kas nodrošina ziņojumu apmaiņas pakalpojumu un nav iesaistīta kādā finanšu transakciju kontroles vai uzraudzības sistēmā. Kā globāls pakalpojumu sniedzējs SWIFT nepieņem lēmumus par ierobežojumu noteikšanu vai sankciju piemērošanu, šādi kontroles jautājumi ir pakalpojuma saņēmēju valstu un to likumdevēju kompetencē. Vairāk informācijas: https://www.swift.com/about-us/organisation-governance

FKTK priekšsēdētājs Pēters Putniņš:Es tiešām aicinu ikvienu, kas grasās publiskot informāciju, kas var kaitēt mūsu valsts starptautiskajai reputācijai, vai, jo īpaši, skar tik sensitīvu nozari kā finanšu joma un tās stabilu un netraucētu darbību, pārbaudīt katru ziņu, pirms to plaši komentēt. Bezatbildīgi paziņojumi par nepārbaudītiem faktiem rada nepatiesu priekšstatu par mūsu valsti, Latvijas banku sektoru un jau paveikto darbu Latvijas finanšu sektora starptautiskās reputācijas stiprināšanā un banku biznesa pieejas transformācijas procesā.

FKTK norāda, ka maksājumu ziņojumu nosūtīšana ir viens no starpbanku norēķina posmiem. Ziņojumu apmaiņa starp bankām SWIFT tīklā notiek dažu sekunžu laikā, SWIFT neaiztur maksājumu ziņojumus, lai veiktu to pārbaudi. Norēķini par SWIFT tīklā nosūtītajiem maksājuma rīkojumiem tiek veikti, izmantojot maksājumu sistēmas (piemēram, Eirosistēmas nodrošināto eiro norēķinu sistēmu TARGET2) vai arī izmantojot kontus, kurus bankas atver viena otrai (korespondējošie konti). Kā finanšu darījumu tīkla pakalpojumu nodrošinātājs SWIFT neveic noziedzīgi iegūtu līdzekļu iespējamas legalizācijas uzraudzības funkcijas, tostarp klientu padziļināto izpēti jeb CDD (Customer Due Diligence) par SWIFT tīklā nosūtītajiem maksājumu rīkojumiem. Neatkarīgi no tā, vai bankas izvēlas izmantot pašu izstrādātos risinājumus, SWIFT servisus vai citu IT uzņēmumu izstrādātos tehniskos risinājumus, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku pārvaldīšana ir maksājumu rīkojumu sūtītāja un saņēmēja bankas atbildība.

SWIFT piedāvāto papildpakalpojumu lokā ir virkne papildu servisu, kas, tāpat kā citu organizāciju un pašu banku izstrādātie risinājumi, ļauj bankām optimizēt darbību, tai skaitā veicot normatīvajos aktos noteikto noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku pārvaldīšanu. Korespondentbankas, kuras SWIFT maksājumu ziņojumus saņem pašas var veikt paplašinātās pārbaudes. SWIFT piedāvā papildu rīkus par papildu maksu, kas tās klientiem (bankām) var palīdzēt AML kontrolei (identificēt aizdomīgos darījumus un paziņot par tiem šī rīka lietotājam.), bet tā ir cita veida programmatūra un nav integrēta SWIFT telekomunikāciju tīkla komponente.

Papildu informācijai:
FKTK Komunikācijas daļa
tālr.: 67774807; 67774808
e-pasts: ieva.upleja@fktk.lv

Vairāk par FKTK:
www.fktk.lv, www.klientuskola.lv, Twitter.com/FKTK_LV

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm