Pēters Putniņš: Notikumi ar ABLV Bank lielā mērā ir vēsturiskā mantojuma atbalss

16.02.2018
  • Sadaļa:
• ABLV Bank kapitāla pietiekamība un likviditāte joprojām ir ļoti augstā līmenī • Bankai nav noteikti darbības ierobežojumi Pēc ASV Valsts kases departamenta (FinCEN jeb Finanšu noziegumu apkarošanas institūcijas) paziņojuma par situāciju saistībā ar nopietnām bažām par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju Latvijas komercbankā ABLV Bank, Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) ir nodrošinājusi nepieciešamās uzraudzības darbības sadarbībā ar Eiropas Centrālo banku (ECB), kā arī veikusi no ASV iegūtās informācijas analīzi.

FKTK priekšsēdētājs Pēters Putniņš:Visi signāli ir jāpārbauda, pirms izdarīt secinājumus un veikt zināmas darbības. Šobrīd ir notikusi apstākļu noskaidrošana, un tiek nodrošināta situācijas stabilizācija. Banku uzrauga loma nav tikai represijas. Mūsu pamatuzdevums ir stabilitāte un noguldītāju interešu aizsardzība. Jāsaka, ka ABLV uzraudzība no FKTK puses ir bijusi ļoti cieša tieši pēdējos gados, tāpēc neesam nekādā pārsteiguma stāvoklī. Tas, ka Latvijā joprojām pastāv AML problēmas, nav noliedzams. Tomēr pēdējos divos gadus no FKTK puses ir veikts ļoti liels korektīvais darbs šajā bankā. Sodi par attiecīgajiem pārkāpumiem ABLV bankai ir bijuši lielākie nekā līdz šim jebkad Latvijā. Ieguldījumi, ko esam prasījuši šīs bankas iekšējās kontroles sistēmu uzlabošanai, kopsummā ir gandrīz 20 miljoni eiro. Un pirmā vienošanās ar banku par nepilnību novēršanu ir izpildīta. Tāda sadarbības precedenta iepriekš nav bijis. Tas, kas ir noticis šogad, tā lielā mērā ir pagātne, kas ļoti ietekmējusi bankas pašreizējo likteni. Tā ir vēsturiskā mantojuma atbalss. To vienmēr bankām atgādinām – reputācijas risks šādos gadījumos transformējas konkrētā materiālā riskā. Tas mums visiem ir jāņem vērā.

FKTK vadītājs apliecina, ka ABLV Bank kapitāla pietiekamība un likviditāte joprojām ir augstā līmenī, un no FKTK puses bankai nav noteikti jebkādi darbības ierobežojumi. 

FKTK priekšsēdētājs Pēters Putniņš:Pamatjautājums, kas bankai tagad jārisina, un kur cenšamies iespēju robežās līdzēt, lai tā iespējamā izolācija, kurā banka varētu nokļūt pēc šāda paziņojuma, tiktu ātrāk pārvarēta un būtu ar pēc iespējas mazāku ietekmi uz Latvijas finanšu sektoru. Mūsu uzdevums ir rūpēties par to, lai tiktu ievēroti visi normatīvie rādītāji, lai banka būtu spējīga gan ar savu infrastruktūru, gan ar saviem līdzekļiem nodrošināt savu saistību izpildi pret klientiem.

FKTK informē, ka ABLV Bank šobrīd nodrošina atbilstošu saziņu ar paziņojuma autoriem un ir atbildīga par turpmāko risinājumu vadību šajā lietā. ASV Valsts kases departamenta izdotais grozījumu priekšlikums nosaka, ka bankai ir tiesības 60 dienu laikā izteikt viedokli ASV pusei par šo paziņojumu, un šis termiņš ir jāņem vērā.

FKTK priekšsēdētājs Pēters Putniņš: Ikvienam ir tiesības uz savu interešu aizstāvību. Šajā brīdī nevajadzētu saasināt situāciju un zīmēt melnākos scenārijus. Aicinu banku sniegt medijiem un klientiem iespējami plašu informāciju par galveno šā brīža risku mazināšanu un situācijas stabilizēšanos.

Kā norādījusi ASV puse minētā paziņojuma pamatojuma dokumentos, FKTK pēdējos divos gados ir nodrošinājusi virkni nozīmīgu pasākumu, lai reformētu Latvijas ietvaru šīs jomas sakārtošanā, un arī sekojusi rekomendāciju izpildes gaitai banku sektorā.

FKTK priekšsēdētājs Pēters Putniņš: Šis darbs tiks turpināts, jo jebkuras bažas par mūsu finanšu sektora reputāciju ir jākliedē. Problēmas mums ir bijušas, tas mums jāatzīst. Par visiem zināmām t.s. mezgla situācijām, mūsu iestādes viedoklis regulāri ir pausts, t.sk. piemērojot naudas sodus un cita veida sankcijas Latvijas bankām. Priekšā vēl garš ceļš ejams, un tas, ka bez konstatēto trūkumu plānveida novēršanas arī ārvalstu klientu bāzes pārskatīšana turpināsies, tas ir pilnīgi skaidrs visiem sektorā.

Uz jautājumu par iespējamām bankas nelikumīgām darbībām saistībā ar kādu Latvijas amatpersonu ietekmēšanas mēģinājumiem, FKTK priekšsēdētājs Pēters Putniņš šodien medijiem sacīja: Mūsu iestādē nav nekādas informācijas par šādām lietām. Ja runājam par mūsu organizāciju, par FKTK – šādas problēmas šeit nav. Pierādījums tam ir rindkopa FinCEN ziņojuma pamatojumā par FKTK darba novērtējumu pēdējo divu gadu laikā. Šis teksts ir apliecinājums tam, ka korupcijas risks FKTK nepastāv. Pretējā gadījumā šādas rindkopas te nebūtu.”

No ASV Valsts kases departamenta 13.02.2018. publicētā “Priekšlikuma piemērot īpašo pasākumu finanšu institūcijai ABLV Bank AS, kas rada bažas par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju”:

“Kopš 2015. gada Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) ir veikusi nozīmīgu darbu, lai veiksmīgi virzītu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas regulējuma reformu, kā arī tā prasību izpildi. Tomēr kā norādīts jau 2014. gada FinCEN ziņojumā, pozitīvas pārmaiņas var panākt tikai konsekventi sadarbojoties ar bankām. Nepieciešamība uzlabot iestāžu kapacitāti joprojām ir ilgtermiņa uzdevums, ņemot vērā komplicēto naudas atmazgāšanas izmeklēšanas un lietas ierosināšanas procesu”.*

Turpmākai informācijai:
Ieva Upleja
FKTK Komunikācijas daļas vadītāja
tālr.: + 371 67774807; mob.: 29476003,
e-pasts: ieva.upleja@fktk.lv

*”In a positive development, since 2015, the FCMC has led significant efforts to reform Latvia’s AML/CFT regulations and enforcement regime. However, as noted in the aforementioned 2014 ECFIN report, positive changes need to be consistently implemented jointly with the banks. The need to improve the institutional capacity remains a long-term challenge due to the complexities of investigating and prosecuting money laundering.”
https://www.fincen.gov/sites/default/files/federal_register_notices/2018-02-13/ABLV%20NPRM%2020180212%20%28Final%20for%20FR%20Submission%29.pdf 

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm