Pieaudzis kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību biedru noguldījumu atlikums, marta beigās sasniedzot 10.3 milj. latu

17.05.2013
  • Sadaļa:

Rīgā, 17.05.2013.
Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Pieaudzis kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību biedru noguldījumu atlikums, marta beigās sasniedzot 10.3 milj. latu

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk – FKTK) sagatavotā informācija par Latvijas kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību darbības rezultātiem 2013. gada 1. ceturksnī liecina, ka šī gada pirmajos trīs mēnešos biedru noguldījumu atlikums, kas ir galvenais sabiedrību piesaistīto līdzekļu avots, palielinājās par 422 tūkst. latu jeb 4.3% un marta beigās sasniedza 10.3 milj. latu.

Tāpat kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību kapitāla pietiekamības rādītājs 2013. gada 1. ceturksnī saglabājās augsts un marta beigās bija 19.9% (decembra beigās – 20.1%), gandrīz divreiz pārsniedzot minimālā kapitāla pietiekamības prasību 10%.

Šajā periodā krājaizdevu sabiedrības kopā nopelnīja 103 tūkst. latu jeb par 12% vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā, kad peļņa sasniedza 92 tūkst. latu. Pārskata periodā ar peļņu strādāja 23 krājaizdevu sabiedrības, kopā nopelnot 110.5 tūkst. latu, savukārt pārējo 10 sabiedrību zaudējumi kopā sasniedza 7.6 tūkst. latu.

Galvenais krājaizdevu sabiedrību ienākumu avots bija procentu ienākumi no krājaizdevu sabiedrību biedriem izsniegtajiem kredītiem, tas veidoja 62.4% no kopējiem sabiedrību ienākumiem. Savukārt būtiskākie sabiedrību izdevumu posteņi, t.i., administratīvie izdevumi, izdevumi uzkrājumiem nedrošiem parādiem un procentu izdevumi par noguldījumiem, marta beigās veidoja attiecīgi 40.7%, 32% un 18.9% no kopējiem sabiedrību izdevumiem.

Krājaizdevu sabiedrību darbības galvenais virziens ir savu biedru kreditēšana. Biedriem izsniegto kredītu atlikums 2013. gada 1. ceturkšņa laikā saruka par
92 tūkst. latu jeb par 0.9% un marta beigās bija 10.2 milj. latu. Tāpat marta beigās 64.7% no krājaizdevu sabiedrību kredītportfeļa bija novērtēti kā standarta, 29.4% – kā uzraugāmie un 5.9% bija zem standarta, šaubīgo un zaudēto kredītu kopsumma (decembra beigās attiecīgi – 64%; 29.3% un 6.7%). Izveidoto speciālo uzkrājumu apmērs nedrošiem parādiem marta beigās veidoja 7.4% no kopējā sabiedrību kredītportfeļa (decembra beigās – 7.9%).

Ar kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību pārskatu kopsavilkumu par 2013. gada 1. ceturksni iespējams iepazīties FKTK mājas lapā www.fktk.lv sadaļā Statistika/Krājaizdevu sabiedrības/

Papildu informācijai:
Marija Makareviča
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr: +371 67774808
E-pasts: Marija.Makarevica@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm