Pieaug privāto pensiju fondu plānos uzkrātais pensiju kapitāla apmērs

14.08.2012
  • Sadaļa:

Rīgā 14.08.2012.

Paziņojums plašsaziņas līdzekļiem

Pieaug privāto pensiju fondu plānos uzkrātais pensiju kapitāla apmērs

Privāto pensiju fondu darbība 2012. gada pirmajā pusgadā kopumā bijusi sekmīga. Pensiju plānu vidējais sešu mēnešu ienesīgums sasniedza 3.7% (individuāliem plāniem ienesīgums bija robežās no mīnus 0.4% līdz 4.3%) un pensiju plānos kopumā līdz 2012. gada 2. ceturkšņa beigām tika uzkrāts pensiju kapitāls (neto aktīvi) 127 milj. latu apmērā, t.i. par 8.8% vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā.

Līdz 2012. gada 2. ceturkšņa beigām pensiju plāniem bija pievienojušies 202 106 dalībnieki jeb par 2.9% vairāk nekā 2011. gada 2. ceturkšņa beigās (19.7% no Latvijas ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem1).

No gada sākuma pensiju plānos iemaksāti 7.8 milj. latu jeb par 7.4% mazāk nekā pagājušā gada attiecīgajā periodā, t.sk. samazinājās gan darba devēju iemaksu apmērs (par 5%), gan individuālo pensiju plānu dalībnieku iemaksu apmērs (par 9%). Tajā pašā laikā no pensiju plānu kapitāla tika izmaksāti 4.6 milj. latu, t.sk. lielākā daļa jeb 98% tika izmaksāti sakarā ar plānu dalībnieku pensijas vecuma iestāšanos un 1.9% pensiju plānu dalībniekiem sakarā ar pensiju plāna dalībnieka nāvi.

Pensiju plānu ieguldījumu struktūrā joprojām lielākais īpatsvars bija ieguldījumiem ieguldījumu  fondu apliecībās (49%), kā arī parāda vērtspapīros un citos vērtspapīros ar fiksētu ienākumu (26%). Latvijā veikto ieguldījumu apmērs, salīdzinājumā ar 2011. gada 2. ceturkšņa beigām, nedaudz pieauga (par 4.2%) un jūnija beigās sasniedza 45.6 milj. latu jeb 37% no kopējiem ieguldījumiem. Tajā pašā laikā no visiem ieguldījumiem ārvalstīs 95.4% veidoja ieguldījumi pārējās Eiropas Savienības dalībvalstīs.

Pensiju plānu pārvaldīšanas izdevumi 2012. gada pirmajā pusgadā bija 2.1% apmērā no ieguldījumu plānu vidējiem neto aktīviem.

2012. gada 2. ceturkšņa beigās privāto pensiju fondu aktīvu apmērs, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, samazinājās par 3.3% un sasniedza 1.8 milj. latu.

Privātie pensiju fondi 2012. gada pirmajā pusgadā nopelnīja 106.7 tūkst. latu (trīs no septiņiem privātajiem pensiju fondiem pārskata periodu noslēdza ar zaudējumiem).

Ar privāto pensiju fondu pārskatu kopsavilkumu par 2012. gada pirmo pusgadu iespējams iepazīties Komisijas mājas lapās www.fktk.lv sadaļā “Statistika/pensiju fondi/”.

Papildu informācijai:
Agnese Līcīte
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr: +371 67774808
E-pasts: Agnese.Licite@fktk.lv

1Centrālās statistikas pārvaldes informācija – www.csb.lv.

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm