Pieņemti normatīvie noteikumi par alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku atalgojuma pamatprincipiem

08.08.2013
  • Sadaļa:

Informācija plašsaziņas līdzekļiem
08.08.2013.

Pieņemti normatīvie noteikumi par alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku atalgojuma pamatprincipiem

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk – FKTK) padome 2013. gada 8. augusta sēdē apstiprināja „Normatīvos noteikumus par alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieka atalgojuma politikas pamatprincipiem”, piemērojot īpašas prasības tiem alternatīvo ieguldījumu fonda pārvaldnieku darbiniekiem, kuru profesionālā darbība individuāli vai kolektīvi varētu būtiski ietekmēt pārvaldnieka vai fonda riska profilu.

Normatīvie noteikumi definē atalgojuma politikas pamatprincipus, kas neveicina tādu risku uzņemšanos un īstermiņa peļņas gūšanu, kas varētu negatīvi ietekmēt pārvaldnieka vai alternatīvo ieguldījumu fonda darbības rezultātus nākotnē. Tāpat normatīvie noteikumi nosaka informācijas atklāšanas prasības par pārvaldnieka atalgojuma politiku un īstenoto praksi.

Noteikumi nodrošinās Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas, kā arī Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes (ESMA) izdoto vadlīniju “Vadlīnijas pārvaldnieka atalgojuma politikai” prasību ieviešanu Latvijas Republikas normatīvajos aktos. 

Papildu informācijai:
Marija Makareviča
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.:67774808; e-pasts: marija.makarevica@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm