Pirmajā pusgadā apdrošinātāju parakstīto bruto prēmiju apmērs sasniedza 168 milj. latu

30.08.2013
  • Sadaļa:

Informācija plašsaziņas līdzekļiem
30.08.2013.

Pirmajā pusgadā apdrošinātāju parakstīto bruto prēmiju apmērs sasniedza 168 milj. latu

Turpinot mērenu izaugsmi, 2013. gada pirmajā pusgadā apdrošināšanas tirgū parakstīto bruto prēmiju apmērs, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, pieauga par 7.1% un sasniedza 168 milj. latu, t.sk. 43 milj. latu ārvalstu apdrošināšanas sabiedrību filiālēs. Par 16% palielinājies arī  izmaksāto bruto atlīdzību apmērs, sasniedzot 93.8 milj. latu (t.sk. ārvalstu apdrošināšanas sabiedrību filiālēs  – 25.6 milj. latu).

Lielākais pieaugums bruto parakstītajās prēmijās bija dzīvības apdrošināšanā (3.2 milj. latu), sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanā (2.8 milj. latu) un veselības apdrošināšanā (2.4 milj. latu),  savukārt lielākie samazinājumi bija kuģu apdrošināšanā (0.7 milj. latu), kravu apdrošināšanā (0.3 milj. latu), OCTAA (0.3 milj. latu) un dažādu finansiālo zaudējumu apdrošināšanā (0.3 milj. latu).

Pirmajā pusgadā pieauga apdrošinātāju sniegtie pakalpojumi citās ES dalībvalstīs (Lietuvā, Francijā, Igaunijā, Vācijā, Spānijā, Polijā, Itālijā), sasniedzot 34.6% no kopējām apdrošināšanas tirgū parakstītajām bruto prēmijām (pagājušā gada attiecīgajā peridā – 33.1%), t.sk. lielākais prēmiju īpatsvars bija par sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, īpašuma apdrošināšanu un sauszemes transporta apdrošināšanu (attiecīgi – 54%, 18% un 14%).

2013. gada pirmajā pusgadā apdrošināšanas sabiedrības kopumā strādāja ar 1.1 milj. latu peļņu. Nedzīvības apdrošināšanas sabiedrības kopā nopelnīja gandrīz 1.8 milj. latu, bet dzīvības apdrošināšanas sabiedrības kopumā pārskata periodā strādāja ar 706 tūkst. latu lieliem zaudējumiem.

Pasaules finanšu tirgos vērojamā cenu krituma ietekmē apdrošināšanas sabiebrības cieta zaudējumus no ieguldījumu pārvērtēšanas un apdrošināšanas sabiedrību ieguldījumu atdeve pārskata periodā strauji mazinājās, tomēr visas sabiedrības spēja saglabāt pozitīvu ienesīgumu. Dzīvības apdrošināšanas sabiedrībām ieguldījumu atdeve bija 0.03%, savukārt nedzīvības apdrošināšanas sabiedrībām – 0.9% (2012. gada pirmajā pusgadā attiecīgi – 3.5% un 1.6%). 

Apdrošināšanas sabiedrību maksātspējas izpildes rādītājs (raksturo apdrošināšanas sabiedrības rīcībā esošo līdzekļu pietiekamību tās minimālās maksātspējas1 nodrošināšanai) dzīvības apdrošināšanas sabiedrībām bija 183%, nedzīvības apdrošināšanas sabiedrībām – 177% (2012. gada pirmajā pusgadā – attiecīgi 144% un 189%).

Ar apdrošinātāju pārskatu kopsavilkumu par 2013. gada pirmo pusgadu iespējams iepazīties Komisijas mājas lapās www.fktk.lv sadaļā “Statistika/ Apdrošināšana”.

1 Minimālā maksātspēja jeb maksātspējas norma ir aprēķināms lielums, kas izsaka ar noslēgtajiem apdrošināšanas līgumiem saistīto risku kvantitatīvo apmēru.

Papildu informācijai:
Marija Makareviča
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.:67774808; e-pasts: marija.makarevica@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm