Pirmajā pusgadā iemaksas pensiju 3. līmenī sasniedz jaunu vēsturisko maksimumu – 27.5 milj. eiro

26.08.2015
  • Sadaļa:

Rīgā, 26.08.2015.

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Pirmajā pusgadā iemaksas pensiju 3. līmenī sasniedz jaunu vēsturisko maksimumu – 27.5 milj. eiro

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) informācija liecina, ka pensiju 3. līmenī veiktās iemaksas 2015. gada pirmajā pusgadā sasniedza rekordaugstu apmēru – privātajos pensiju plānos tika iemaksāti 27.5 milj. eiro, kas ir par 51.5% vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā. 

Pieaugot iedzīvotāju interesei par ilgtermiņa ieguldījumu produktiem un iedzīvotājiem arvien aktīvāk iesaistoties pensiju trešajā līmenī, dalībnieku iemaksas pieauga par 67%. Turpretī darba devēju iemaksas pieauga daudz mazākā mērā – par 4.4%. Jūnija beigās pensiju plānos uzkrātais kapitāls sasniedza 305.9 milj. eiro, pusgada laikā pieaugot par 8.9%.

Vidējais pensiju plānu ienesīgums 2015. gada pirmajā pusgadā bija 3.3% un individuāliem plāniem tas bija robežās no 0.4% līdz 9.7%. Atsevišķiem plāniem ienesīguma kāpumu veicināja arī ASV dolāra vērtības pieaugums attiecībā pret eiro pusgada laikā par 8.6%.

Pieaugot pensijas vecumu sasniegušo dalībnieku skaitam, no pensiju plānu kapitāla pusgada laikā tika izmaksāti 11.4 milj. eiro, t.i. par 20.8% vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā, tostarp 97.4% tika izmaksāti saistībā ar pensijas vecuma iestāšanos.

Pensiju plānu ieguldījumu struktūrā lielākais īpatsvars bija ieguldījumiem ieguldījumu fondu apliecībās (47%), no kurām 50% fokusējās uz ieguldījumiem akcijās vai to indeksos un 46% – uz ieguldījumiem fiksēta ienākuma instrumentos. Parāda vērtspapīru īpatsvars jūnija beigās veidoja 41%, un 69% no tiem bija valsts vērtspapīri, t.sk. divas trešdaļas no visiem valsts vērtspapīriem bija Latvijas valsts obligācijas.

Pusgada laikā privāto pensiju fondu portfeļos termiņnoguldījumu bankās īpatsvars samazinājās no 3.5% līdz 3.1%, un arī prasību uz pieprasījumu īpatsvars saruka no 10.1% līdz 7.3%.

Latvijā veikto ieguldījumu apmērs pusgada laikā būtiski nemainījās; jūnija beigās tas bija 105.6 milj. eiro, taču šo ieguldījumu īpatsvars kopējā portfelī samazinājās no 37.4% līdz 34.6%.

Kopējais privāto pensiju plāniem pievienojošos dalībnieku skaits pusgada laikā pieauga par 8.4 tūkstošiem jeb par 3.5% un jūnija beigās sasniedza 244.5 tūkstošus, kas ir 24.6% no Latvijas ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem1.

Ar privāto pensiju fondu pārskatu kopsavilkumu par 2015. gada 2. ceturksni iespējams iepazīties FKTK mājas lapas www.fktk.lv sadaļā “Statistika/ Pensiju fondi/Ceturkšņa pārskati”.

1 Centrālās statistikas pārvaldes informācija – www.csb.lv. 

 

Turpmākai informācijai:

Elīna Avotiņa

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 

Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr. 67774860, 27435292, 

elina.avotina@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm