Pirmo pusgadu banku sektors noslēdz ar 78.5 milj. latu peļņu

27.07.2012
  • Sadaļa:

Rīgā, 27.07.2012.

Paziņojums plašsaziņas līdzekļiem

Pirmo pusgadu banku sektors noslēdz ar 78.5 milj. latu peļņu

2012. gada pirmo pusgadu banku sektors kopumā noslēdza ar peļņu 78.5 milj. latu apmērā, t.sk. ar peļņu darbojās 14 Latvijas bankas un piecas ārvalstu banku filiāles (tirgus daļa kopējos banku sektora aktīvos – 90.6%). Banku sektora līdz jūnija beigām gūtā peļņa pirms uzkrājumiem un nodokļiem gandrīz sasniedza 140 milj. latu, t.i. par 24% vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā. Salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu ir auguši gan tīrie komisijas naudas ienākumi – par 30.6%, gan tīrie procentu ienākumi – par 9.3%, savukārt izdevumi uzkrājumiem nedrošiem parādiem samazinājušies par 14.6%.

Likviditātes un kapitāla pietiekamības rādītājs
Visu Latvijas banku darbības rādītāji jūnijā ir bijuši atbilstoši normatīvu prasībām. Banku sektora likviditāte saglabājās augsta un likviditātes rādītājs jūnija beigās bija 59.3% (minimālā prasība – 30%) (maija beigās – 59.4%). Arī banku sektora kapitāla pietiekamības rādītājs saglabājās augstā līmenī un jūnija beigās bija 17.2% (minimālā kapitāla prasība – 8%), savukārt 1. līmeņa pašu kapitāla rādītājs  bija 14.9% (maija beigās – attiecīgi 17.3% un 15%). Kopš 2012. gada sākuma astoņas bankas palielinājušas kapitālu kopumā par 20.5 milj. latu.

Piesaistīto noguldījumu atlikums
Jūnijā banku piesaistīto noguldījumu atlikums pieauga par 2.2% jeb 252.2 milj. latu, t.sk. rezidentu noguldījumu atlikums palielinājies par 0.6% jeb 37.8 milj. latu (pieauga gan mājsaimniecību, gan nefinanšu sabiedrību noguldījumu apjoms) un nerezidentu noguldījumu atlikums – par 3.9% jeb 214.4 milj. latu. Kopš gada sākuma noguldījumu apmērs banku sektorā kopumā audzis par 565 milj. latu, t.sk. rezidentu noguldījumi par 15.3 milj. latu un nerezidentu par 549.7 milj. latu.

Kredītportfeļa apmērs
Jūnijā banku sektora kopējā kredītportfeļa apmērs pieauga par 0.4%, (t.sk. rezidentu korporatīvajiem klientiem izsniegto kredītu atlikums pieauga par 1% un nerezidentu kredītportfelis – par 1.8%, savukārt rezidentu mājsaimniecībām izsniegto kredītu atlikums saruka par 0.8%). Kopš gada sākuma banku sektora kredītportfelis kopumā samazinājās par 9%, ko lielā mērā ietekmēja AS “Parex banka” un AS “Latvijas Krājbanka” licenču anulēšana, savukārt izslēdzot šo divu banku ietekmi, kredītportfeļa atlikums šajā laikā ir sarucis vien par 0.8% (t.sk. rezidentu mājsaimniecībām izsniegto kredītu atlikums saruka par 3.8%, savukārt rezidentu korporatīvajiem klientiem izsniegto kredītu atlikums pieauga par 0.3%, bet nerezidentu kredītportfelis pieauga par 5.7%).

No jauna izsniegtie kredīti
Banku sektorā jūnijā no jauna izsniegti  kredīti 213.2 milj. latu apmērā, (t.sk. 112.8 milj. latu – Latvijas uzņēmumu attīstībai, 12.8 milj. latu – Latvijas finanšu institūcijām, 16.2 milj. latu – rezidentu mājsaimniecībām, savukārt 71.2 milj. latu – nerezidentiem). Uzņēmumu segmentā mēneša laikā visvairāk jaunos kredītos izsniegts enerģētikas nozarei (54.8 milj. latu), šai nozarei seko tirdzniecības nozare (11.9 milj. latu), izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi (10.4 milj. latu), finanšu un apdrošināšanas darbības (8.8 milj. latu), un apstrādes rūpniecība (6.9 milj. latu). Savukārt mājsaimniecību segmentā aptuveni divas trešdaļas no jaunizsniegtajiem kredītiem jūnijā veidoja kredīti mājokļa iegādei, rekonstrukcijai un/vai remontam (10.6 milj. latu).

Līdz ar ekonomikas atveseļošanos bankas ir atsākušas aktīvāku kreditēšanu – banku sektorā kopumā kopš gada sākuma no jauna izsniegti  kredīti gandrīz 871 milj. latu apmērā, (t.sk. 341.4 milj. latu – Latvijas uzņēmumu attīstībai, 58.6 milj. latu – Latvijas finanšu institūcijām, 88 milj. latu – rezidentu mājsaimniecībām, savukārt 381.8 milj. latu – nerezidentiem) un tas ir par 67% vairāk nekā iepriekšējā gada atbilstošajā periodā (t.sk. rezidentu uzņēmumiem par 63% vairāk, rezidentu mājsaimniecībām – par 35% vairāk, bet nerezidentiem – aptuveni divas reizes vairāk nekā iepriekšējā gada atbilstošajā periodā).

Kavēto kredītu īpatsvars
2012. gada 1. pusgadā aizņēmēju maksātspējā nav notikušas būtiskas izmaiņas un arī banku sektora kredītportfeļa kvalitātes rādītājos uzlabojums bijis nenozīmīgs (izslēdzot AS “Parex banka” un AS “Latvijas Krājbanka” licenču anulēšanas ietekmi). Rezidentu mājsaimniecību maksātspēja uzlabojusies minimāli – ilgāk par 90 dienām kavēto kredītu īpatsvars mājsaimniecību kredītportfelī ir sarucis no 16.2% 2011. gada beigās līdz 16% jūnija beigās. Korporatīvo klientu (rezidentu) kredītportfeļa kvalitātes uzlabojums kļuvis mērenāks nekā iepriekš – ilgāk par 90 dienām kavēto kredītu īpatsvars kredītportfelī ir sarucis no 12.75% 2011. gada beigās līdz 11.5% jūnija beigās. Ilgāk par 90 dienām kavēto kredītu īpatsvars banku sektora kopējā kredītportfelī jūnija beigās veidoja 12.5% (decembra beigās – 13.3%), savukārt kopējais kavēto kredītu īpatsvars jūnija beigās sasniedza 19.6% (decembra beigās – 20.6%). Banku izveidoto uzkrājumu nedrošajiem kredītiem atlikums jūnija beigās sasniedza 1.075 miljardus latu jeb 9% no banku kopējā kredītportfeļa (decembra beigās – 11.5%).

Ar Latvijas banku bilances pārskatu kopsavilkumu par 2012. gada jūniju iespējams iepazīties Komisijas mājas lapā www.fktk.lv sadaļā Statistika/Kredītiestādes/.

Papildu informācijai:
Agnese Līcīte
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr: +371 67774808
E-pasts: Agnese.Licite@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm