Precizē apjomu un kārtību, kādā jāsniedz informācija FKTK par garantētās atlīdzības saņēmējiem

01.02.2013
  • Sadaļa:

Rīgā, 1.02.2013.
Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Precizē apjomu un kārtību, kādā jāsniedz informācija FKTK par garantētās atlīdzības saņēmējiem

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk – FKTK) padome 31.janvārī, pieņēma normatīvos noteikumus, kas precizē apjomu un kārtību, kādā noguldījumu piesaistītājiem turpmāk jāapkopo un jāiesniedz informācija FKTK par garantēto atlīdzību. Noteikumi stāsies spēkā šī gada 1.arīlī, kad spēku zaudēs FKTK 29.10.2009. normatīvie noteikumi Nr. 136 “Informācijas par garantēto atlīdzību apkopošanas un sniegšanas normatīvie noteikumi”.

Pilnveidojot kontroles procesu un izvērtējot noguldījumu piesaistītāju spēju nepieciešamības gadījumā operatīvi nodrošināt FKTK ar Noguldījumu garantiju likuma prasībām atbilstošu informāciju, tika nolemts papildināt “Informācijas par garantēto atlīdzību apkopošanas un sniegšanas normatīvos noteikumus” ar papildu prasībām, kuras iestrādātās noteikumu 11. un 16. punktā, par iesniedzamās informācijas apjomu, kā arī apkopošanas un iesniegšanas kārtību.

FKTK atgādina, ka uz visām Latvijā reģistrētām bankām, ārvalstu banku filiālēm un krājaizdevu sabiedrībām attiecas Noguldījumu garantiju sistēma. Valsts garantē atlīdzības izmaksu vienam klientam (gan privātpersonām, gan uzņēmumiem) visu veidu noguldījumiem jebkurā valūtā 100 000 eiro apmērā katrā bankā. Garantētā atlīdzība attiecas gan uz noguldījumiem, gan uz atlikumu norēķinu kontā vai algas kontā, gan uz krājkontu. Turklāt, aprēķinot garantēto atlīdzību līdz 100 000 eiro, pie pamatsummas tiek pieskaitīti arī uzkrātie, bet vēl neizmaksātie noguldījumu procenti. Saskaņā ar Noguldījumu garantiju likuma 20.1 panta pirmo daļu garantēto atlīdzību izmaksā ne vēlāk kā 20 darbdienu laikā no dienas, kad iestājusies noguldījumu nepieejamība.

Papildu informācijai:
Marija Makareviča
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr: +371 67774808
E-pasts: Marija.Makarevica@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm