Precizētas prasības apdrošinātāju pārskatu sagatavošanai

08.06.2021
  • Sadaļa:
Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) apstiprinājusi grozījumus "Apdrošinātāju publisko ceturkšņa pārskatu sagatavošanas normatīvajos noteikumos" un "Apdrošinātāju un pārapdrošinātāju pārskatu sagatavošanas normatīvajos noteikumos". Tajos pilnveidotas prasības ceturkšņa pārskata iesniegšanai, lai iegūtu precīzāku informāciju par Latvijā parakstīto prēmiju un izmaksāto atlīdzību apmēru un to izmantotu, lai pilnvērtīgi informētu arī sabiedrību.

Apdrošinātāju publisko ceturkšņa pārskatu sagatavošanas noteikumi paredz, ka turpmāk informācija par parakstītajām prēmijām un izmaksātajām atlīdzībām jāuzrāda arī sadalījumā pa apdrošinātāju sniegtajiem pakalpojumiem, kurus tie sniedz citās dalībvalstīs ar filiāļu starpniecību, vai arī izmantojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu, neatverot filiāli. Šādas izmaiņas veiktas, jo būtiska daļa no atsevišķu apdrošināšanas sabiedrību parakstīto prēmiju un izmaksāto atlīdzību apmēra veidojas no pakalpojumiem, kurus tās sniedz citās dalībvalstīs ar filiāļu starpniecību vai izmantojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu, neatverot filiāli.

Noteikumi papildināti ar prasību apdrošinātājam likvidācijas vai reorganizācijas gadījumā iesniegt FKTK pārskatu par stāvokli dienā pirms likvidācijas vai reorganizācijas uzsākšanas. Likvidāciju vai reorganizāciju uzsākuša apdrošinātāja vai dalībvalsts apdrošinātāja filiāles iesniegtos datus FKTK publicēs savā tīmekļa vietnē, informējot par kopējiem apdrošināšanas tirgus darbības apjomiem.

Grozījumi 8. jūnijā publicēti Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Izmaiņas veiktas arī “Apdrošinātāju un pārapdrošinātāju pārskatu sagatavošanas normatīvajos noteikumos”, nosakot prasību dalībvalsts apdrošinātāja filiālei likvidācijas vai reorganizācijas gadījumā iesniegt FKTK pārskatu par stāvokli dienā pirms likvidācijas vai reorganizācijas uzsākšanas.

Grozījumi 8. jūnijā publicēti Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Minētās prasības tiks piemērotas, sagatavojot un publiskojot ceturkšņa pārskatus no 2021. gada trešā ceturkšņa.

Turpmākai informācijai:
FKTK Komunikācijas un finanšu pratības daļas
vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste
Aija Brikše
tālr.: 67774807
e-pasts: aija.brikse@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm