Pretcikliskās kapitāla rezerves norma tiek noteikta 0% apmērā

25.07.2016
  • Sadaļa:
Ņemot vērā, ka indikatori kas tiek izmantoti, nosakot pretcikliskās rezerves normu, neliecina par ciklisko sistēmisko risku pieaugumu finanšu sektorā, FKTK padome nolēma atstāt bez izmaiņām pretcikliskās kapitāla rezerves (PKR) normu, nosakot to 0% apmērā.

Šī norma kredītiestādēm specifiskās PKR normas aprēķinā būs jāsāk izmantot no 2017. gada 1. augusta, bet tā kā norma noteikta 0% apmērā, papildu kapitāla rezerves darījumiem ar Latvijas rezidentiem bankām nebūs jāveido.

Pretcikliskā kapitāla rezerve (PKR) ir paredzēta, lai nodrošinātu, ka kredītiestādes ekonomiskās izaugsmes laikā uzkrāj pietiekamu kapitāla bāzi, lai varētu absorbēt zaudējumus lejupslīdes laikā – tā kalpo kā sava veida “drošības spilvens” kredītiestādēm, lai tās būtu spējīgas turpināt kreditēšanu arī pienākot grūtākiem laikiem.

PKR norma tiek noteikta, balstoties uz vairākiem rādītājiem – attiecīgajam ceturksnim aprēķināto PKR orientieri, mainīgajiem lielumiem, kurus uzskata par būtiskiem cikliskā sistēmiskā riska novērtēšanai, kā arī spēkā esošajām Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas rekomendācijām. Saskaņā ar pašreizējām kreditēšanas un iekšzemes kopprodukta izaugsmes tempu prognozēm arī tuvāko divu gadu laikā šo normu nebūs nepieciešams paaugstināt.

Plašākā informācija par makroprudenciālo uzraudzību Latvijā un pretcikliskās kapitāla rezerves piemērošanu FKTK mājas lapas sadaļā “Makroprudenciālā uzraudzība”: http://www.fktk.lv/lv/mediju-telpa/citas-publikacijas/makroprudenciala-uzraudziba.html

Turpmākai informācijai:
Agnese Līcīte
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 67774808, 29467009,
agnese.licite@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm