Privāto pensiju plānos uzkrātais kapitāls šī gada 1. ceturksnī sasniedza 148 milj. latu

10.06.2013
  • Sadaļa:

Informācija plašsaziņas līdzekļiem
10.06.2013.

Privāto pensiju plānos uzkrātais kapitāls šī gada 1. ceturksnī sasniedza 148 milj. latu

2013. gada 1. ceturksnī strauji augošās privāto pensiju plānu jeb pensiju 3. līmeņa dalībnieku iemaksas un sekmīga investīciju darbība nodrošināja pensiju plānos uzkrātā pensiju kapitāla pieaugumu par 19%, salīdzinot ar 2012. gada to pašu periodu, marta beigās sasniedzot 148 milj. latu, liecina Finanšu un kapitāla tirgus komisijas sagatavotā operatīvā informācija par privāto pensiju fondu darbības rezultātiem.

Vidējais pensiju plānu ienesīgums 2013. gada 1. ceturksnī nedaudz saruka un sasniedza vairs tikai 1.9% (2012. gada 1. ceturksnī tas bija 3.9%), individuāliem plāniem ienesīgums bija robežās no 0.6% līdz 7.7%.

Ceturkšņa laikā pensiju plānos iemaksāti 5.7 milj. latu jeb par 55% vairāk nekā pagājušā gada attiecīgajā periodā. Par 90% pieauga pensiju plānu dalībnieku iemaksas, darba devēju iemaksas pieauga par 3%. Tajā pašā laikā no pensiju plānu kapitāla tika izmaksāti 2.5 milj. latu jeb par 14% mazāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā, t.sk. lielākā daļa jeb 95.3% tika izmaksāti sakarā ar plānu dalībnieku pensijas vecuma iestāšanos.

Pensiju plānu ieguldījumu struktūrā joprojām lielākais īpatsvars bija ieguldījumiem ieguldījumu fondu apliecībās (54%), kā arī parāda vērtspapīros un citos vērtspapīros ar fiksētu ienākumu (32%). Latvijā veikto ieguldījumu apmērs, salīdzinājumā ar 2012. gada 1. ceturkšņa beigām, pieauga par 14% un ceturkšņa beigās sasniedza 48 milj. latu jeb 33% no kopējiem ieguldījumiem. Tajā pašā laikā 94.6% no visiem ieguldījumiem ārvalstīs veidoja ieguldījumi pārējās Eiropas Savienības dalībvalstīs.

2013. gada 1. ceturksnī dalībnieku skaits privātajos pensiju plānos pieauga par 2.9 tūkst. (jeb 1.4%) un kopējais privāto pensiju plāniem pievienojušais dalībnieku skaits ceturkšņa beigās sasniedza 210 394 (20.4% no Latvijas ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem ).

Ar privāto pensiju fondu pārskatu kopsavilkumu par 2013. gada 1. ceturksni iespējams iepazīties FKTK mājas lapās www.fktk.lv sadaļā “Statistika/Pensiju fondi”.

Papildu informācijai:
Marija Makareviča
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr: +371 67774808
E-pasts: Marija.Makarevica@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm