Publicēts FKTK 2015. gada un darba pārskats

01.07.2016
  • Sadaļa:
Finanšu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk – FKTK) publicējusi 2015. gada un darba pārskatu, kurā ir pieejama informācija gan par FKTK, gan tirgus dalībnieku darbības rezultātiem aizvadītājā gadā.

Pārskatā ietverta nozīmīgākā informācija par FKTK darbu 2015. gadā finanšu sektora uzraudzības, licencēšanas un regulējošo prasību jomā. Pārskats sniedz ieskatu arī noregulējuma mehānisma principos un ieviešanā, tāpat ir iekļauta informācija par finanšu stabilitātes sistēmu, ko Latvijā veido Noguldījumu garantiju fonds, Apdrošināto aizsardzības fonds, Finanšu instrumentu tirgus klientu aizsardzības sistēma un Finanšu stabilitātes nodeva.

Gada pārskatā pieejama informācija par 2015. gadā īstenoto FKTK sadarbību nacionālā un starptautiskā līmenī, kā arī par paveikto sabiedrības informēšanā un finanšu pratības pilnveidē. Tāpat publicētais 2015. gada un darba pārskats sniedz ieskatu FKTK pārvaldībā un organizācijā, tai skaitā personāla politikā, iestādes struktūrā un darbības finansiālajā nodrošinājumā.

FKTK priekšsēdētājs Pēters Putniņš gada pārskata ievadvārdos vērtē: “2015. gads vērtējams kā laika nogrieznis, kurā bijuši svarīgi pārbaudījumi Latvijas finanšu sektora turpmākās attīstības vektoram un arī tā uzraugam – FKTK. Šajās situācijās esam izvēlējušies pareizo virzienu pārmaiņu ceļā”.

FKTK 2015. gada un darba pārskats: https://www.fktk.lv/par-mums/gada-parskati/arhivs/fktk-2015-gada-un-darba-parskats/

Turpmākai informācijai:
Agnese Līcīte
FKTK Komunikācijas daļas
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.: 67774808; e-pasts: Agnese.Licite@fktk.lv

Vairāk par FKTK:
www.fktk.lv, www.klientuskola.lv, Twitter.com/FKTK_LV

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm