Reģistrēts jauns atvērtais ieguldījumu fonds – “ABLV Multi-Asset Total Return USD Fund”

10.01.2015
  • Sadaļa:

Rīgā, 10.01.2015.
Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Reģistrēts jauns atvērtais ieguldījumu fonds – “ABLV Multi-Asset Total Return USD Fund”

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome pieņēma lēmumu reģistrēt IPAS “ABLV Asset Management” nodibināto atvērto ieguldījumu fondu “ABLV Multi-Asset Total Return USD Fund”.
Reģistrētā fonda turētājbankas funkcijas nodrošina AS “ABLV Bank”.

Par ieguldījumu fondu:
Ieguldījumu fonds ir fonda ieguldītāju līdzekļu apvienojums ieguldīšanai finanšu tirgū ar mērķi gūt peļņu no ieguldījumu vērtības pieauguma. Fonda līdzekļi tiek ieguldīti akcijās, parāda vērtspapīros, banku termiņnoguldījumos, citos ieguldījumu fondos u.c. Saņemtie procenti un ieguldījumu vērtības pieauguma gadījumā iegūtā peļņa paliek fondā un tiek attiecināta uz visiem tā ieguldītājiem proporcionāli viņu ieguldījumam.

Vairāk informācijas FKTK Klientu skolā: http://www.klientuskola.lv/lv/kas-tev-jazina-par-finansu-pakalpojumiem/ieguldijumu-fondi.html

Turpmākai informācijai:
Elīna Avotiņa
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 67774860, 27435292,
elina.avotina@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm