Rīt stājas spēkā jauni FKTK noteikumi, kas nodrošinās plašāku datu saņemšanu no bankām par finanšu noziegumu risku pārvaldīšanu

11.01.2019
  • Sadaļa:
Rīt, 2019. gada 12. janvārī, stāsies spēkā FKTK 03.01.2019. normatīvie noteikumi Nr. 1 “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riska pārvaldīšanas normatīvie noteikumi”, kas nodrošinās plašāku datu saņemšanu no bankām par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku pārvaldīšanu.

Jaunajos noteikumos pilnveidots un paplašināts FKTK sniedzamās informācijas apjoms, izstrādājot jaunas pārskata veidlapas, kuras iesniedzot FKTK iegūs datus par:

– kredītiestādes noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riska ekspozīcijas raksturojumu;

– maksājumu apgrozījuma apmēru sadalījumā pa klientu reģistrācijas valstīm;

– klientu darījumu raksturojumu pa valstīm u.c. datus.

Tādējādi kredītiestādes, sniedzot informāciju FKTK pārskata veidā par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riska pārvaldīšanas stratēģijā noteiktajiem robežlielumiem un faktiskajiem rādītājiem pārskata periodā, nodrošinās FKTK ar informāciju, kura ir izmantojama kredītiestāžu uzraudzības un finanšu un kapitāla tirgus sektora sekmīgas darbības nodrošināšanā.

Jaunajos noteikumos izvirzītās prasības vienādi attieksies uz ikvienu kredītiestādi – individuāli un konsolidācijas grupas vai konsolidācijas apakšgrupas līmenī, nodrošinot konsolidācijas grupā vai apakšgrupā, kā arī ikvienā meitas sabiedrībā šo noteikumu prasībām atbilstošu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riska pārvaldīšanu.

Noteikumi pieejami šeit: https://www.vestnesis.lv/op/2019/8.7

Līdz ar jauno noteikumu spēkā stāšanos, spēku zaudē  23.09.2016. FKTK normatīvie noteikumi Nr. 154 “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riska pārvaldīšanas normatīvie noteikumi”.

Turpmākai informācijai:
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļa
Tālr. 67774808, 67774807
dace.jansone@fktk.lv, ieva.upleja@fktk.lv,

Vairāk par FKTK:
www.fktk.lv, Twitter.com/FKTK_LV

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm