Rūpējoties par lielāku interneta maksājumu drošību, apstiprināti grozījumi Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku informācijas sistēmu drošības normatīvajos noteikumos

07.07.2015
  • Sadaļa:

Rīga, 07.07.2015.

Paziņojums plašsaziņas līdzekļiem

Rūpējoties par lielāku interneta maksājumu drošību, apstiprināti grozījumi Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku informācijas sistēmu drošības normatīvajos noteikumos

Ņemot vērā straujo tehnoloģiju attīstību un tendences attālināto pakalpojumu izmantošanā banku klientu vidū, aizvien vairāk uzmanības tiek veltīts interneta maksājumu drošībai. Arī šodien apstiprinātie grozījumi Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku informācijas sistēmu drošības normatīvajos noteikumos paredz jaunas prasības bankām interneta maksājumu drošības pilnveidošanai.

Grozījumi izstrādāti, balstoties uz Eiropas Banku iestādes Galīgajām pamatnostādnēm par interneta maksājumu drošību (Guidelines on the security of internet payments) un paredz vispārēju prasību noteikšanu interneta maksājumu drošības vides uzlabošanai, kā arī specifiskus pasākumus, kas noteiks arī drošu klientu autentifikāciju, darījumu uzraudzību un klientu informēšanu un izglītošanu. Ņemot vērā resursus un laiku, kas nepieciešams jaunu autentifikācijas risinājumu ieviešanai, ir noteikts pārejas periods līdz 2017. gada 1. aprīlim, kad bankām jāievieš risinājumi drošai divu faktoru klientu autentifikācijai internetbankā. Tā, piemēram, varētu būt tikai lietotājam zināma parole un ar īsziņu atsūtīts vai kodu kalkulatora ģenerēts vienreiz lietojams kods vai telefona aplikācijas ģenerēts unikāls kods, vai arī cits minētajām drošības prasībām atbilstošs risinājums, ko izstrādās individuāli katrs tirgus dalībnieks.

Bankas jau tagad strādā pie jaunu risinājumu izstrādes, lai pakāpeniski ieviestu atbilstošus, klientiem ērtus un piemērotus risinājumus.  Bankas savus klientus savlaicīgi informēs par gaidāmajām pārmaiņām un to piedāvātajiem risinājumiem. 

Tāpat grozījumi noteikumos paredz, ka tiek pagarināts termiņš, cik ilgi tirgus dalībniekiem jāglabā auditācijas pieraksti par veiktajiem un atteiktajiem attālināto pakalpojumu pieslēgumiem – līdzšinējo 13 mēnešu vietā tie būs 18 mēneši.

Šodien apstiprināti arī “Pārskatu par kredītiestāžu finansēšanas plāniem normatīvie noteikumi”, kas nosaka plānu formātu, iesniegšanas kārtību un periodiskumu.

Turpmākai informācijai:

Elīna Avotiņa

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 

Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr. 67774860, 27435292, 

elina.avotina@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm