Sadarbības attīstību un informēšanu par Latvijas finanšu sistēmas regulējumu un uzraudzību ASV nodrošinās FKTK padomnieks Arnis Lagzdiņš

03.09.2015
  • Sadaļa:

Rīgā, 03.09.2015.

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Sadarbības attīstību un informēšanu par Latvijas finanšu sistēmas regulējumu un uzraudzību ASV nodrošinās FKTK padomnieks Arnis Lagzdiņš

Lai efektīvāk pārstāvētu Latvijas intereses dažādu ar finanšu pakalpojumu tirgiem saistītu jautājumu risināšanā ASV, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) nozares padomniekam Arnim Lagzdiņam ir piešķirts atašeja diplomātiskais rangs. 

Viņa pienākumos ir sadarbības starp Latvijas un ASV iestādēm, t.sk. oficiālajām ASV institūcijām un finanšu tirgus dalībniekiem, nodrošināšana, informēšana par Latvijas finanšu sistēmu, ASV kompetento iestāžu izpratnes veicināšana un prasību praktiskā piemērošana, kā arī Latvijas kompetento iestāžu informēšana par jaunākajām finanšu tirgus attīstības tendencēm. 

“ASV tirgus Latvijas finanšu sektoram vienmēr ir bijis svarīgs. Analizējot situāciju, mēs secinājām, ka ar fragmentāru un pastarpinātu komunikāciju, kāda bijusi līdz šim, nav iespējams pietiekami efektīvi pārstāvēt Latvijas intereses tik nozīmīgā tirgū kā ASV. Mums ir labs piemērs veiksmīgai sadarbībai un darba attiecību izveidei ar kolēģiem citās ES valstīs un Eiropas Centrālajā bankā, kurā, pateicoties vienotajam uzraudzības mehānismam, ir nodrošināta pastāvīga FKTK pārstāvniecība. Redzam, ka daudzu jautājumu risināšana norit veiksmīgāk, ja ir izveidots tiešais kontakts, tāpēc šādu praksi attīstām arī ASV,” uzsver FKTK priekšsēdētājs Kristaps Zakulis.

Arnis Lagzdiņš ir pieredzējis profesionālis banku un darbības atbilstības jomā ar starptautisku pieredzi finanšu nozarē. Desmit gadus viņš veicis Pasaules Bankas uzdevumus gan Latvijā, gan ASV, pēc tam strādājis vadošos amatos kredītiestādēs, kā arī darbojies kā neatkarīgs konsultants darbības atbilstības kontroles jautājumos. Viņam ir vadības zinātņu doktora grāds.

Komentējot izvirzītos uzdevumus, Arnis Lagzdiņš uzsver: “Mana pieredze liecina, ka jebkura uzraugošā iestāde ļoti labi pārzina vietējam tirgum raksturīgas nianses, spēj labi pārvaldīt identificētos riskus. Bet uzraugam jāņem vērā arī kopējais konteksts, jāskatās plašāk uz situāciju pasaulē, jāanalizē, kā tā var ietekmēt banku darbību un attiecīgi arī regulatora uzdevumus. Finanšu nozare ir dinamiska, regulāri parādās jaunas tendences, kas jāņem vērā uzraudzības procesā. Tas arī ir viens no maniem uzdevumiem – apzināt šos transformācijas virzienus, sekot tiem līdzi un būt pietiekami informētam par aktualitātēm, kas var ietekmēt Latvijas finanšu sektoru un uzrauga darbu.”

FKTK pārstāvja Arņa Lagzdiņa darbavieta ASV būs Latvijas vēstniecības telpās Vašingtonā.

Turpmākai informācijai:

Elīna Avotiņa

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 

Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr. 67774860, 27435292, 

elina.avotina@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm