Saistībā ar plānotajām AS “Olainfarm” akcionāru sapulcēm FKTK aicina visas iesaistītās puses nodrošināt tiesiskumu un ievērot korporatīvās pārvaldības principus

18.09.2020
  • Sadaļa:
Ņemot vērā publiskajā telpā pieejamo informāciju par 22.09.2020. plānotajām AS "Olainfarm" akcionāru sapulcēm un Finanšu un kapitāla tirgus komisijā (FKTK) saņemtos iesniegumus par AS "Olainfarm" notiekošo, FKTK aicina AS "Olainfarm" vadību 22.09.2020. plānotajās akcionāru sapulcēs nodrošināt visiem akcionāriem vienlīdzīgas tiesības, kā arī ievērot citus korporatīvās pārvaldības principus. Tāpat FKTK aicina arī lielākos akcionārus respektēt mazākuma akcionāru tiesības un ar savstarpējiem strīdiem neradīt kaitējumu Latvijas kapitāla tirgus reputācijai.

AS “Olainfarm” ir paziņojusi par kārtējās un ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu šā gada 22. septembrī, kurās plānots lemt par izmaiņām padomes un revīzijas komitejas sastāvā.

Akcionāru interešu aizsardzības nolūkā FKTK aicina AS “Olainfarm” vadību turpmāk izvairīties no vairāku akcionāru sapulču sasaukšanas ļoti īsā laika posmā. No Komerclikuma normām izrietošās akcionāra tiesības prasīt akcionāru sapulces sasaukšanu vērstas, lai nodrošinātu ārkārtas akcionāru sapulces iniciatora virzīta jautājuma izskatīšanu akcionāru sapulcē. Šo tiesību mērķis nav nodrošināt kāda jautājuma izlemšanu atsevišķā akcionāru sapulcē. AS “Olainfarm” vadības pieeja, sasaucot gan kārtējo, gan arī ārkārtas akcionāru sapulci vienā dienā, var maldināt akcionārus un ir nelietderīga arī no akcionāru laika resursu patēriņa.

Tāpat FKTK aicina akcionārus, kuri lūdz iekļaut akcionāru sapulces darba kārtībā jautājumu par jaunas padomes un revīzijas komitejas ievēlēšanu, savlaicīgi nodrošināt pārējiem akcionāriem iespēju iepazīties ar informāciju par kandidātiem, kas izvirzīti padomes locekļu un revīzijas komitejas amatiem (t.sk. publiskot arī īsu kandidātu profesionālo biogrāfiju).

Turpmākai informācijai:
FKTK Komunikācijas daļa
tālr.: 67774808; 67774807
e-pasts: dace.jansone@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm