Saistībā ar plašsaziņas līdzekļos pieejamo informāciju par gaidāmo AS “Olainfarm” akcionāru sapulci FKTK aicina visas iesaistītās puses ievērot tiesiskumu

01.11.2019
  • Sadaļa:
FKTK norāda, ka AS "Olainfarm" valdei un padomei ir jādarbojas akciju sabiedrības interesēs un netieši arī visu akcionāru interesēs, t. sk. nodrošinot vienādu attieksmi pret visiem AS "Olainfarm" akcionāriem. AS "Olainfarm" padomes locekļi savu pienākumu veikšanā nebūtu jāpakļaujas kāda konkrēta akcionāra norādēm, lai arī tas ir balsojis par attiecīgo padomes locekļu ievēlēšanu. Pakļaušanās šādam aicinājumam būtu pretrunā ar Komerclikumā nostiprināto "krietna un rūpīga saimnieka" principu, no kura izriet pienākums padomes loceklim ievērot arī mazākuma akcionāru intereses.

Gaidāmajā AS “Olainfarm” akcionāru sapulcē FKTK aicina AS “Olainfarm” vadību, kā arī AS “Olainfarm” akcionārus ievērot likumus, korporatīvās pārvaldības principus, kā arī ar akcionāru savstarpējo strīdu risināšanu neradīt kaitējumu Latvijas kapitāla tirgus reputācijai.

FKTK norāda, ka tā atbilstoši savai kompetencei uzrauga finanšu instrumentu tirgu regulējošo tiesību aktu prasību izpildi, bet nerisina akciju sabiedrības un to akcionāru savstarpējos strīdos, kuri saistīti ar Komerclikuma normu piemērošanu.

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm