Septembrī bankas kredītos izsniegušas 217.6 miljonus latu

29.10.2013
  • Sadaļa:

Informācija plašsaziņas līdzekļiem
29.10.2013.

Septembrī bankas kredītos izsniegušas 217.6 miljonus latu

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) operatīvā informācija liecina, ka banku sektorā septembrī no jauna izsniegti1 kredīti 217.6 miljonu latu apmērā, t.sk. 93.9 miljoni latu – Latvijas uzņēmumiem, 49.7 miljoni latu – Latvijas finanšu institūcijām, 29.1 miljoni latu – rezidentu mājsaimniecībām, 49.8 miljoni latu – nerezidentiem.

Banku sektors kopumā 2013. gada pirmajos deviņos mēnešos darbojās ar peļņu 133.6 miljonu latu apmērā, kas ir par 12% vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā. Līdz septembra beigām ar peļņu darbojās 16 Latvijas bankas un piecas ārvalstu banku filiāles (to tirgus daļa kopējos banku sektora aktīvos – 96.7%).

Banku sektora likviditāte un kapitalizācijas līmenis saglabājās augsts. Septembra beigās banku sektora likviditātes rādītājs bija 64.7% (augusta beigās 65.3%)2, savukārt kapitāla pietiekamības rādītājs bija 18.8%3, bet 1. līmeņa kapitāla rādītājs4 – 17% (augusta beigās attiecīgi 18.4% un 16.6%).

Septembrī banku piesaistīto noguldījumu atlikums saruka par 1.4% jeb 181.6 miljoniem latu – galvenokārt nerezidentu noguldījumu atlikuma samazinājuma ietekmē (par 2.3% jeb 152.7 miljoniem latu). Savukārt rezidentu noguldījumu atlikums saruka vien par 0.4% jeb 28.9 miljoniem latu un galvenokārt to ietekmēja finanšu institūciju un nefinanšu uzņēmumu noguldījumu samazinājums, savukārt mājsaimniecību noguldījumi turpināja pieaugt (par 0.6% jeb 19.4 miljoniem latu). Tādējādi septembra beigās kopējais noguldījumu apjoms Latvijas bankās veidoja 12.96 miljardi latu, t.sk. rezidentu noguldījumi ~6.55 miljardi latu, bet nerezidentu noguldījumi ~6.41 miljardi latu.

Septembrī banku sektora kopējais kredītportfelis samazinājās par 1.3% mēneša laikā, t.sk. rezidentu mājsaimniecību kredītportfeļa atlikums saruka par 0.7%, rezidentu uzņēmumu – par 1.3%, rezidentu finanšu institūciju – 0.8%, nerezidentu – par 3%.

Ilgāk par 90 dienām kavēto kredītu apmērs turpināja samazināties līdzīgā tempā ar kopējo kredītportfeli, tādējādi to īpatsvars banku sektora kredītportfelī mēneša laikā nemainījās un septembra beigās bija 9.9%, t.sk. rezidentu mājsaimniecībām – 13.5%, rezidentu uzņēmumiem – 8.2%, nerezidentiem – 6.5%. Arī kopējais kavēto kredītu īpatsvars banku sektora kredītportfelī mēneša laikā nemainījās un septembra beigās bija 17%.

Ar Latvijas banku bilances pārskatu kopsavilkumu par 2013. gada septembri ir iespējams iepazīties FKTK mājas lapā www.fktk.lv sadaļā Statistika/Kredītiestādes/.
 

1  Netiek iekļauti tādi kredīti, ar kuru banka aizstāj kredītportfelī esošu kredītu, noslēdzot jaunu kredītlīgumu.
2  Minimālā likviditātes prasība – 30%.
3  Minimālā kapitāla prasība – 8%.
4  1. līmeņa kapitālā iekļauj tikai augstākās kvalitātes kapitāla elementus: apmaksāto akciju kapitālu un rezerves, kā arī iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu.

Papildu informācijai:
Marija Makareviča
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr: +371 67774808
E-pasts: Marija.Makarevica@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm