Septembrī nedaudz pieauga rezidentu kredītportfelis

30.10.2014
  • Sadaļa:

Rīgā, 30.10.2014.
Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Septembrī nedaudz pieauga rezidentu kredītportfelis

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) apkopotie dati par Latvijas banku darbību liecina, ka, pateicoties uzņēmumu kredītu atlikuma pieaugumam, š.g. septembrī rezidentu kredītportfelis pieauga par 0.1%. Tomēr kopējais banku kredītportfelis turpināja samazināties – septembrī par 0.2%, ko noteica nerezidentu kredītatlikuma sarukums par 2.4%.

Banku sektora kopējais aktīvu apmērs septembra laikā palielinājās par 1.5% jeb 434 milj. eiro un mēneša beigās sasniedza 29.4 mljrd. eiro.

Banku sektora noguldījumi septembrī pieauga par 2% jeb 420 milj. eiro un kopējais noguldījumu atlikums sasniedza 21 mljrd. eiro. Rezidentu noguldījumi palielinājušies par 0.4% jeb 38 milj. eiro, pieaugot valdības un mājsaimniecību noguldījumiem, savukārt finanšu institūciju un privāto nefinanšu uzņēmumu noguldījumi samazinājās. Nerezidentu noguldījumi pieauga par 3.8% jeb 381 milj. eiro. Arī septembrī nerezidentu noguldījumu kāpumu galvenokārt ietekmēja ASV dolāra vērtības palielināšanās.

Banku sektors kopumā 2014. gada pirmajos deviņos mēnešos darbojās ar peļņu 239.7 milj. eiro apmērā. Septembrī ar peļņu darbojās 14 Latvijas bankas un trīs ārvalstu banku filiāles (to tirgus daļa kopējos banku sektora aktīvos – 84.2%).

Ar Latvijas banku bilances pārskatu kopsavilkumu par 2014. gada septembri ir iespējams iepazīties FKTK mājas lapā www.fktk.lv sadaļā Statistika/Kredītiestādes.

Turpmākai informācijai:
Elīna Avotiņa
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 67774860, 27435292,
elina.avotina@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm