Šī gada 3.ceturksnī privāto pensiju fondu plānos pieaug uzkrātais pensiju kapitāla apmērs

29.11.2012
  • Sadaļa:

Rīgā, 29.11.2012.
Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Šī gada 3.ceturksnī privāto pensiju fondu plānos pieaug uzkrātais pensiju kapitāla apmērs

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas operatīvā informācija liecina, ka Latvijas privāto pensiju fondu darbība 2012. gada trīs ceturkšņos bijusi sekmīga. No gada sākuma pensiju plāni saglabājuši augstu vidējo ienesīgumu (+7.4%), kas veicināja pensiju plānos uzkrātā pensiju kapitāla pieaugumu un šī gada 3. ceturkšņa beigās tas sasniedza 134 milj. latu, jeb par 17.1% vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā.

2012. gada 3 ceturkšņos privātie pensiju fondi nopelnīja 180.4 tūkst. latu, kas ir par 14.8% vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā. Tajā pašā laikā to aktīvu apjoms nedaudz pieauga (+0,5%) un septembra beigās sasniedza 1.9 milj. latu.

Kopējais privāto pensiju plāniem pievienojušais dalībnieku skaits 2012. gada 3. ceturkšņa beigās sasniedza 203 401, kas bija par 3.1% vairāk nekā 2011. gada 3. ceturkšņa beigās (19.4% no Latvijas ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem1).

2012. gada 3 ceturkšņos pensiju plānos iemaksāti 12.3 milj. latu jeb par 3% mazāk nekā pagājušā gada attiecīgajā periodā, t.sk. samazinājās gan darba devēju iemaksu apmērs (par 4%), gan individuālo pensiju plānu dalībnieku iemaksu apmērs (par 3%). Tajā pašā laikā no pensiju plānu kapitāla tika izmaksāti 6.3 milj. latu, t.sk. lielākā daļa jeb 97.9% tika izmaksāti plānu dalībnieku pensijas vecuma iestāšanās dēļ un 2.1% pensiju plānu dalībniekiem pensiju plāna dalībnieka nāves dēļ.

Pensiju plānu ieguldījumu struktūrā joprojām lielākais īpatsvars bija ieguldījumiem ieguldījumu fondu apliecībās (54%), kā arī parāda vērtspapīros un citos vērtspapīros ar fiksētu ienākumu (27%). Latvijā veikto ieguldījumu apmērs, salīdzinājumā ar 2011. gada 3. ceturkšņa beigām, nedaudz saruka (par 3.1%) un septembra beigās sasniedza 44.7 milj. latu jeb 34% no kopējiem ieguldījumiem. Tajā pašā laikā no visiem ieguldījumiem ārvalstīs 95.4% veidoja ieguldījumi pārējās Eiropas Savienības dalībvalstīs.

Ar privāto pensiju fondu pārskatu kopsavilkumu par 2012. gada 3 ceturkšņiem iespējams iepazīties Komisijas mājas lapās www.fktk.lv sadaļā “Statistika/pensiju fondi/”.

 Centrālās statistikas pārvaldes informācija – www.csb.lv.

Papildu informācijai:
Marija Makareviča
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr: +371 67774808
E-pasts: Marija.Makarevica@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm