Šī gada 3.ceturksnī uzkrājumi valsts fondēto pensiju plānos sasniedza 997 milj. latu

03.12.2012
  • Sadaļa:

Rīgā, 3.12.2012.
Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Šī gada 3.ceturksnī uzkrājumi valsts fondēto pensiju plānos sasniedza 997 milj. latu

Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas darbības rezultāti liecina, ka ieguldījumu plānos uzkrātais pensiju kapitāla apmērs 2012. gada 3. ceturkšņa beigās sasniedza 997 milj. latu, kas ir par 18% vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā.

Valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plānu vidējais ienesīgums1  pārskata periodā pieauga un 2012. gada 3 ceturkšņos sasniedza 7.7% (2011. gada 3 ceturkšņos – -3.4%). Pārskata periodā visi ieguldījumu plāni darbojās ar pozitīvu ienesīgumu (individuāliem plāniem ienesīgums bija robežās no 0.8% līdz 9.7%).

Līdz 2012. gada 3. ceturkšņa beigām valsts fondēto pensiju shēmas otrajam līmenim bija pievienojušies 1 186 1522  dalībnieki, t.sk. 58.6% bija pievienojušies obligātā kārtā3. Tostarp, 2012. gada trīs ceturkšņos 180 280 (15.2% no valsts fondēto pensiju shēmas dalībniekiem) valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieki bija mainījuši ieguldījumu plānus.

Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plānu ieguldījumu struktūrā lielākais īpatsvars bija parāda vērtspapīriem ar fiksētu ienākumu (43%), kā arī ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecībām (34%). Latvijā veikto ieguldījumu apmērs, salīdzinājumā ar 2011. gada 3. ceturkšņa beigām, nedaudz pieauga (par 7.9%) un septembra beigās sasniedza 495 milj. latu, savukārt ieguldījumu īpatsvars turpināja sarukt un sasniedza 49.3% no kopējiem ieguldījumiem (2011. gada 3. ceturkšņa beigās – 53.5%). Tajā pašā laikā no visiem ieguldījumiem ārvalstīs 93.5% veidoja ieguldījumi pārējās Eiropas Savienības dalībvalstīs.

Ar valsts fondēto pensiju shēmas pārskatu kopsavilkumu par 2012. gada 3 ceturkšņiem iespējams iepazīties Komisijas mājas lapās www.fktk.lv sadaļā “Statistika/pensiju fondi/”.

1  Ieguldījumu plānu ienesīgums – ieguldījumu plāna daļas vērtības izmaiņas pret tās vērtību gada sākumā; izteikts procentos.
2  Izmantota Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras apkopotā informācija par valsts fondēto pensiju shēmas dalībniekiem un sadalījums ieguldījumu plānu veidos (aktīvie, konservatīvie un sabalansētie).
3 Visas personas, kas dzimušas pēc 1971. gada 1. jūlija un tiek reģistrētas valsts pensiju apdrošināšanai, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra reģistrē par shēmas dalībniekiem obligātā kārtā.

Papildu informācijai:
Marija Makareviča
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr: +371 67774808
E-pasts: Marija.Makarevica@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm