Skaidrojums: par izmaksājamās garantētās atlīdzības apmēra aprēķināšanu

30.11.2011
  • Sadaļa:

Rīgā 30.11.2011.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Skaidrojums: par izmaksājamās garantētās atlīdzības apmēra aprēķināšanu

Finanšu un kapitāla tirgus komisija atgādina, ka 29. novembrī ar AS “Citadele banka” starpniecību ir sāktas garantēto atlīdzības izmaksas AS “Latvijas Krājbanka” (tālāk tekstā – Banka) noguldītājiem gan fiziskām, gan juridiskām personām, kurām atbilstoši Noguldījumu garantiju likuma noteikumiem ir tiesības uz garantēto atlīdzību.

Saskaņā ar Noguldījumu garantiju likumu garantētie noguldījumi ārvalstu valūtā tiek aprēķināti latos pēc Latvijas Bankas noteiktā attiecīgas ārvalsts valūtas kursa 22.11.2011. un tiek izmaksāti tikai latos. Ņemot vērā garantēto atlīdzību saņēmēju interesi, Komisija sniedz skaidrojumu, kā tiek aprēķināts garantētās atlīdzības apmērs.

Piemērs:
Bankas klientam 22.11.2011. bija naudas līdzekļi vairākos bankas kontos:
– norēķinu kontā LVL 47,528,74;
– termiņnoguldījuma kontā EUR 72 112.62 , t.i., noguldījuma pamatsumma un uzkrātie procenti, no kuriem atskaitīts aprēķinātais nodoklis par ienākumu no kapitāla 1;
– īstermiņa noguldījums USD 45 284.63, t.i., noguldījuma pamatsumma un uzkrātie procenti, no kuriem atskaitīts aprēķinātais nodoklis par ienākumu no kapitāla.
Ja klientam Bankā ir vairāki noguldījumi, tad visus klienta noguldījumus summē, pārrēķinot tos ārvalsts valūtā pēc Latvijas Bankas noteiktā attiecīgās ārvalsts valūtas kursa 22.11.2011. (šajā piemērā tie ir noguldījumi ASV dolāros un euro) un uzskata par vienu garantēto noguldījumu:
LVL 47,528,74 
EUR 72 112.62  x 0.7028042 =  LVL 50 681.04
USD 45 284.63 x 0.52000  =  LVL 23 548.01
Kopā:    LVL 121 757.79

No šī noguldījuma LVL 121 757.79 apmērā saskaņā ar Noguldījumu garantiju likumu klients no Noguldījuma garantiju fonda (tālāk tekstā – NGF) saņems 70 280.40 latu (EUR 100 000 x 0.702804). Savukārt uz atlikušo noguldījuma summu (LVL 121 757.79 – LVL 70 280.40) = LVL 51 477.39 klients varēs pieteikties likumā noteiktajā kārtībā bankas maksātnespējas procesa ietvaros. Ja klienta garantētā noguldījuma kopējais apmērs pēc pārrēķina latos nepārsniegs  LVL 70 280.40, tad klients saņems visu noguldījuma summu no NGF. 

Tiem bankas klientiem, kuri ir noslēguši ar AS “Latvijas Krājbanka” “Procentu avansa noguldījuma apkalpošanas līgumu”, un kuri procentu samaksu no bankas ir saņēmuši avansā, jāzina, ka AS “Latvijas Krājbanka” šīs summas šobrīd precizē, līdz ar to klienti izmaksājamo garantēto atlīdzību varēs saņemt AS “Citadeles banka” klientu apkalpošanas centros iepriekš noteiktajā kārtībā, aptuvenais datums – sākot ar 15.12.2011.

[1] Procentu ienākumi par noguldījumiem tiek aprēķināti saskaņā ar noslēgto līgumu nosacījumiem līdz 2011. gada 22. novembrim (ieskaitot).   Komisija vērš uzmanību,  ka procentu ienākumu izmaksas brīdī no procentu ienākumiem tiek ieturēts saskaņā ar likumu „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” aprēķinātais nodoklis par ienākumu no kapitāla.  Nodokļa likme ienākumam no kapitāla ir 10%.

[2] Latvijas Bankas noteiktie valūtu kursi ir pieejami Latvijas Bankas mājas lapā:
http://www.bank.lv/monetara-politika/valutas-kursa-politika/valutas-kursi

Informāciju sniedza:
Anna Dravniece
FKTK biroja vadītāja

Papildu informācijai:
Ieva Upleja
FKTK galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr: 67774807, e-pasts: ieva.upleja@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm