Šodien FKTK padome apstiprināja grozījumus un pieņēma jaunus normatīvos noteikumus

26.03.2014
  • Sadaļa:

Rīgā, 26.03.2014.
Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Šodien FKTK padome apstiprināja grozījumus un pieņēma jaunus normatīvos noteikumus

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome 2014. gada 26. marta sēdē apstiprināja grozījumus virknē normatīvo noteikumu, kā arī pieņēma jaunus.

Grozījumi “Aktīvu kvalitātes novērtēšanas un uzkrājumu veidošanas normatīvajos noteikumos” izstrādāti, lai nodrošinātu Kredītiestāžu likumā un Finanšu instrumentu tirgus likumā paredzētās FKTK tiesības noteiktos gadījumos piemērot speciālu uzkrājumu vai aktīvu atzīšanas un vērtēšanas politiku pašu kapitāla aprēķina vajadzībām.

Grozījumi ”Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku informācijas sistēmu drošības normatīvos noteikumos” izstrādāti, ieviešot Eiropas Centrālās bankas apstiprinātās Interneta maksājumu drošības rekomendācijas, kā arī ņemot vērā aktuālās tendences tirgus dalībnieku informācijas sistēmu drošības pārvaldības un ārpakalpojumu izmantošanas praksē.

“Normatīvie noteikumi par konsolidācijas metodēm un konsolidētajiem pārskatiem” nosaka izvēles iespēju piemērošanu grupas konsolidācijas metodēm, ko paredz Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām.

“Normatīvajos noteikumos par naudas tirgus fonda nosaukuma izmantošanu” tika precizēts normatīvo noteikumu izdošanas pamatojums, norādot, ka noteikumi ir izdoti saskaņā ar Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma 22. panta septīto daļu. Noteikumu teksts palika līdzšinējā redakcijā.

Papildu informācijai:
Marija Makareviča
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.:67774808; e-pasts: marija.makarevica@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm