Šodien vienotā uzraudzības mehānisma gadadiena

04.11.2015
  • Sadaļa:

Rīgā, 04.11.2015.

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Šodien vienotā uzraudzības mehānisma gadadiena

Šodien, 4. novembrī, aprit viens gads, kopš sācis darboties Eiropas Centrālās bankas (ECB) īstenotais vienotais uzraudzības mehānisms (VUM), kura ietvaros ECB uzrauga eiro zonas, tostarp Latvijas, sistēmiski nozīmīgākās bankas.

Latvijā ECB kopā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju (FKTK) uzrauga AS “Swedbank”, AS “SEB banka” un AS “ABLV Bank”.

Atzīmējot VUM gadadienu, šodien ECB rīko forumu par banku uzraudzības aktualitātēm Eiropā. Tajā piedalās arī FKTK priekšsēdētājs Kristaps Zakulis.

“Skeptiķi teica, ka vajadzēs mūžību, lai ieviestu eirozonas banku vienoto uzraudzību. Šodien, kad jau svinam tās darbības pirmo gada dienu, šķiet, ka ir pagājis tikai mēnesis. ECB ir kļuvis par vienu no lielākajiem uzraugiem pasaulē, kas strādā ciešā sadarbībā ar nacionālajiem uzraugiem, tostarp FKTK, jo mūsu pieredze un kompetence ir liels atspaids ECB komandai,” norāda K. Zakulis.

VUM galvenais mērķis ir nodrošināt Eiropas banku sektora stabilitāti, balstot to uz labāko uzraudzības praksi. Nodrošinot tiešo uzraudzību, ECB seko līdzi, vai banku stratēģija, procedūras un īstenotie pasākumi nodrošina pietiekamu risku pārvaldīšanu un vai to kapitāls ir atbilstošs esošo un varbūtējo risku segšanai. 

Veidojot jaunu Eiropas banku uzraudzības sistēmu – Eiropas banku savienību, pakāpeniski tiek ieviesti trīs dažādi mehānismi: 04.11.2014. darbu sāka VUM jeb vienotais uzraudzības mehānisms (Single Supervisory Mechanism), 01.07.2015. – harmonizētā noguldījumu garantiju sistēma un 01.01.2016. pilnā apmērā sāks darboties vienotais noregulējuma mehānisms. 

Vairāk par Eiropas banku savienības izveidi un darbu šajā infografikā: http://www.fktk.lv/texts_files/Infografika_VUM_pdf.pdf  

Turpmākai informācijai:

Elīna Avotiņa

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 

Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr. 67774860, 27435292

elina.avotina@fktk.lv 

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm