Šogad pirmajā ceturksnī iemaksas pensiju 3. līmenī sasniedz jaunu vēsturisko maksimumu – gandrīz 14 milj. eiro

09.06.2015
  • Sadaļa:

Rīgā, 9.06.2015.

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Šogad pirmajā ceturksnī iemaksas pensiju 3. līmenī sasniedz jaunu vēsturisko maksimumu – gandrīz 14 milj. eiro

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) informācija liecina, ka pensiju 3. līmenī veiktās iemaksas 2015. gada pirmajā ceturksnī sasniedza rekordaugstu apmēru – privātajos pensiju plānos tika iemaksāti 13.75 milj. eiro, kas ir par 57% vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā. Dalībnieku iemaksas pieauga par 71%, bet darba devēju iemaksas – par 11.5%. Marta beigās pensiju plānos uzkrātais kapitāls sasniedza 303.1 milj. eiro, ceturkšņa laikā pieaugot par 7.9%.

Vidējais pensiju plānu ienesīgums 2015. gada trīs mēnešos bija 5.4% un individuāliem plāniem tas bija robežās no 1.5% līdz 14.6%. Līdz ar to šī gada 1. ceturksnī ir pārsniegts visa 2014. gada ienesīgums. Atsevišķiem plāniem ienesīguma kāpumu veicināja arī ievērojamais ASV dolāra vērtības kāpums attiecībā pret eiro (ceturkšņa laikā par 12.8%). 

No pensiju plānu kapitāla 1. ceturkšņa laikā tika izmaksāti 6.7 milj. eiro jeb par 37.5% vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā, tostarp 98% tika izmaksāti saistībā ar pensijas vecuma iestāšanos.

Pensiju plānu ieguldījumu struktūrā lielākais īpatsvars bija ieguldījumiem fondu apliecībās (47%), no kurām 47% fokusējās uz ieguldījumiem akcijās vai to indeksos un 49% – uz ieguldījumiem fiksēta ienākuma instrumentos, tādējādi marta beigās uz fiksēta ienākuma instrumentiem fokusēto fondu apliecību īpatsvars pārsniedza uz akciju fondiem fokusēto fondu apliecību īpatsvaru. Ceturkšņa laikā privāto pensiju fondu portfeļos termiņnoguldījumu īpatsvars saruka no 3.5% līdz 3.1%, kā arī pensiju plāni fiksēja peļņu, realizējot daļu no ieguldījumiem, kā rezultātā prasību uz pieprasījumu īpatsvars palielinājās no 10.1% līdz 11.5%.

Latvijā veikto ieguldījumu apmērs ceturkšņa laikā pieauga par 9.6 milj. eiro, marta beigās sasniedzot 115 milj. eiro, un arī šo ieguldījumu īpatsvars kopējā portfelī pieauga no 37.4% līdz 37.8%.

Kopējais privāto pensiju plāniem pievienojošos dalībnieku skaits ceturkšņa laikā pieauga par 4.2 tūkstošiem jeb par 1.8% un marta beigās sasniedza 240 tūkstošus, kas ir 24.4% no Latvijas ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem1.

Ar privāto pensiju fondu pārskatu kopsavilkumu par 2015. gada 1. ceturksni iespējams iepazīties FKTK mājas lapas www.fktk.lv sadaļā “Statistika/ Pensiju fondi/Ceturkšņa pārskati”.

1 Centrālās statistikas pārvaldes informācija – www.csb.lv. 

Turpmākai informācijai:

Elīna Avotiņa

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 

Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr. 67774860, 27435292, 

elina.avotina@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm