Stājušies spēkā grozījumi normatīvajos noteikumos par pārkāpumu ziņošanu

29.01.2020
  • Sadaļa:
2020. gada 28. janvārī stājušies spēkā grozījumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2016. gada 17. augusta noteikumos Nr. 139 "Normatīvie noteikumi par kārtību, kādā persona iesniedz un Finanšu un kapitāla tirgus komisija izskata ziņojumu par finanšu un kapitāla tirgu regulējošo normatīvo aktu iespējamiem vai faktiskiem pārkāpumiem".

Ar grozījumiem normatīvajos noteikumos tiek papildināts noteikumu izdošanas pamatojums ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 83. panta otro daļu, Kredītiestāžu likuma 106.2 panta trešo daļu un Finanšu instrumentu tirgus likuma 147.6 panta trešo daļu, kas nosaka deleģējumu FKTK noteikt kārtību, kādā tiek ziņots par iespējamiem un faktiskiem pārkāpumiem.

Grozījumos arī noteikts, ka noteikumu 5.1. punktā pārkāpumu ziņošanai norādītā e-pasta adrese parkapumu.zinosana@fktk.lv tiek aizstāta ar jaunu e-pasta adresi: trauksme@fktk.lv. Šāda nepieciešamība radusies, jo FKTK ikdienā konstatē, ka personas uz šo e-pastu sūta visdažādāko informāciju, kas nav saistīta ar iespējamiem vai faktiskiem pārkāpumiem finanšu un kapitāla tirgus dalībnieka darbībā vai arī tiek saņemtas sūdzības vispārējā kārtībā.

FKTK noteikumi papildināti ar veidlapu ziņojumu sniegšanai, kas atvieglo ikvienai personai ziņojumu sniegšanu, proti, ietverta detalizētāka informācija, kas personai jānorāda un kas, FKTK ieskatā, palīdzētu ziņojuma izskatīšanas procesā. Vienlaikus, ja gadījumā persona iesniedz ziņojumu, neizmantojot speciālo ziņojuma sniegšanas veidlapu, noteikumu 10. punkts paredz to, ka jebkurā gadījumā FKTK ir ziņojums jāpieņem un jāizskata atbilstoši noteikumu prasībām.

Grozījumi pieejami Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Turpmākai informācijai:
FKTK Komunikācijas daļa
tālr.: 67774807
e-pasts: kristine.tjarve@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm