Strauji turpina pieaugt dalībnieku iemaksas pensiju 3. līmeņa plānos

11.12.2013
  • Sadaļa:

Informācija plašsaziņas līdzekļiem
11.12.2013.

Strauji turpina pieaugt dalībnieku iemaksas pensiju 3. līmeņa plānos

2013. gada deviņos mēnešos pensiju 3. līmeņa dalībnieku iemaksas sasniegušas jaunu vēsturisko maksimumu. No gada sākuma kopumā pensiju plānos iemaksāti 17.7 milj. latu, kas ir par 45% vairāk nekā pagājušā gada attiecīgajā periodā. Galvenokārt turpināja strauji pieaugt pensiju plānu dalībnieku iemaksas (par 73%), savukārt darba devēju iemaksas pieauga tikai par 2%.

2013. gada septembra beigās pensiju plānos uzkrātais kapitāls sasniedza 155 milj. latu, kopš gada sākuma pieaugot par 8.8%.

No pensiju plānu kapitāla šogad deviņos mēnešos tika izmaksāti 6.4 milj. latu jeb par 2% vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā, tostarp lielākā daļa jeb 94% tika izmaksāta saistībā ar plānu dalībnieku pensijas vecuma iestāšanos.

Vidējais pensiju plānu deviņu mēnešu ienesīgums 2013. gada septembrī bija 1.4% (2012. gada attiecīgajā periodā tas bija 7.2%), individuāliem plāniem tas bija robežās no mīnus 2.3% līdz plus 7.6%.

Pensiju plānu ieguldījumu struktūrā lielākais īpatsvars bija ieguldījumiem ieguldījumu fondu apliecībās (59%), kā arī parāda vērtspapīros un citos vērtspapīros ar fiksētu ienākumu (29%). Pensiju plānu portfeļos sarūk noguldījumu un prasību pret kredītiestādēm īpatsvars.

Latvijā veikto ieguldījumu apmērs praktiski saglabājās iepriekšējā gada septembra līmenī, 2013. gada septembra beigās sasniedzot 44.9 milj. latu jeb 29.5% no kopējiem ieguldījumiem. Savukārt no visiem ieguldījumiem ārvalstīs 93.3% veidoja ieguldījumi pārējās Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīs.

Kopējais privāto pensiju plāniem pievienojušais dalībnieku skaits septembra beigās sasniedza 215 816, t.i. 21% no Latvijas ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem1, jeb par 12.4 tūkst. dalībnieku vairāk nekā pirms gada.

Ar privāto pensiju fondu pārskatu kopsavilkumu par 2013. gada septembri iespējams iepazīties FKTK mājas lapās www.fktk.lv sadaļā “Statistika/ Pensiju fondi/”.

 1 Centrālās statistikas pārvaldes informācija – www.csb.lv.

Turpmākai informācijai:
Marija Makareviča
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.:67774808; e-pasts: marija.makarevica@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm