Trešajā ceturksnī par 5 % augusi krājaizdevu sabiedrību biedru kreditēšana

11.12.2014
  • Sadaļa:

Rīgā, 11.12.2014.
Paziņojums plašsaziņas līdzekļiem

Trešajā ceturksnī par 5 % augusi krājaizdevu sabiedrību biedru kreditēšana

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) apkopotā informācija liecina, ka šī gada 3. ceturksnī krājaizdevu sabiedrību biedriem izsniegto kredītu atlikums pieauga par 770 tūkst. eiro jeb 5%, septembra beigās sasniedzot 16.2 milj. eiro.

Arī krājaizdevu noguldījumu biedru noguldījumi atlikums ceturkšņa laikā nedaudz pieauga (par 127 tūkst. eiro jeb 0.8%) un septembra beigās sasniedza 16.3 milj. eiro.

Tāpat ir augusi krājaizdevu sabiedrību peļņa, tādējādi deviņos mēnešos Latvijas kooperatīvo krājaizdevu sabiedrības kopumā nopelnīja 321 tūkst. eiro, kas ir par 9.6% vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā, kad peļņa sasniedza 293 tūkst. eiro.

Peļņas pieaugumu nodrošināja gan arvien augošais kredītportfelis, kuram līdzi auga arī procentu ienākumi no kredītiem (par 1.3 %), gan arī tīro izdevumu uzkrājumiem nedrošiem kredītiem sarukums (par 19.7%).
Kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību kapitāla pietiekamības rādītājs 2014. gada 3. ceturksnī saglabājās augsts un septembra beigās bija 20.5% (noteiktā minimālā kapitāla pietiekamības prasība ir 10%).

Š.g. 3. ceturksnī ar peļņu strādāja 21 krājaizdevu sabiedrība, kopā nopelnot 353 tūkst eiro, savukārt pārējo 11 sabiedrību zaudējumi kopā sasniedza 32 tūkst. eiro.

Ceturkšņa laikā krājaizdevu sabiedrību kopējais aktīvu apmērs pieauga par 1.2%, jeb par 268 tūkst. eiro un septembra beigās bija 22.5 milj. eiro.

Septembra beigās 58.7% no krājaizdevu sabiedrību kredītportfeļa bija novērtēti kā standarta, 36.1% – kā uzraugāmie un 5.2% bija zemstandarta, šaubīgo un zaudēto kredītu kopsumma (jūnija beigās attiecīgi – 62.4%; 32% un 5.6%). Izveidoto speciālo uzkrājumu apmērs nedrošiem parādiem septembra beigās veidoja 7.4% no kopējā sabiedrību kredītportfeļa (jūnija beigās – 7.3%).

Ar kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību pārskatu kopsavilkumu par 2014. gada 3. ceturksni iespējams iepazīties FKTK mājas lapā www.fktk.lv sadaļā Statistika/Krājaizdevu sabiedrības.

Turpmākai informācijai:
Elīna Avotiņa
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67774860; 27435292
elina.avotina@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm