Trešdien, 16.03.2016. tiks sākta garantēto atlīdzību izmaksa akciju sabiedrības “TRASTA KOMERCBANKA” klientiem

11.03.2016
  • Sadaļa:
Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) šodien ir pieņēmusi lēmumu par garantētās atlīdzības izmaksas veidu un kārtību AS “TRASTA KOMERCBANKA klientiem. Garantēto atlīdzību līdz 100 000 eiro saņems visi AS “TRASTA KOMERCBANKA” klienti, t.sk. bankas Kipras filiāles klienti, kuriem ir tiesības uz šādu atlīdzību.

Garantēto atlīdzību izmaksa AS “TRASTA KOMERCBANKA” klientiem notiks šādā kārtībā:

• Garantēto atlīdzību izmaksu veiks AS “TRASTA KOMERCBANKA”, un pieteikumus garantēto atlīdzību izmaksai bankas klienti, sākot ar 16.03.2016., var iesniegt visās AS “TRASTA KOMERCBANKA” filiālēs (Latvijā – Rīgā, Daugavpilī, Liepājā, kā arī Kiprā) darba laikā vai internetbankā, ja šāds saziņas veids ir paredzēts līgumā ar klientu;

• Garantētā atlīdzība vienam noguldītājam tiks izmaksāta vienā maksājumā;

• Garantēto atlīdzību varēs saņemt tikai ar pārskaitījumu uz noguldītāja norādīto kontu citā bankā, skaidrā naudā garantēto atlīdzību nevarēs saņemt;

• AS “TRASTA KOMERCBANKA” garantēto atlīdzību izmaksai nav tiesīga piemērot komisijas vai jebkādu citu maksu;

• Klientam garantētā atlīdzība tiks aprēķināta, pamatojoties uz informāciju bankas grāmatvedības reģistros noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienā (04.03.2016).

Bankas klientu sūdzības par personas atzīšanu par noguldītāju, kuram izmaksājama garantētā atlīdzība, kā arī garantētās atlīdzības apmēru un izmaksāšanas termiņiem izskata FKTK. Iesnieguma forma ir pieejama FKTK mājas lapā: http://www.fktk.lv/lv/klientu-aizsardziba/garantiju-fondu-darbiba/noguldijumu-garantiju-fonds.html. Iesniegumu var nosūtīt pa e-pastu, pievienojot to parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, uz adresi fktk@fktk.lv, pa pastu vai personīgi iesniegt FKTK, adrese: Kungu ielā 1, Rīgā, LV-1050, kā arī iesniegt portālā Latvija.lv: https://www.latvija.lv/lv/PPK/tiesibu-aizsardziba/iesniegums-iestadei/p3395/DokumentiUnVeidlapas.

Papildu informācija AS “TRASTA KOMERCBANKA” klientiem par valsts garantēto atlīdzību izmaksu: http://www.fktk.lv/lv/mediju-telpa/pazinojumi-masu-informacijas-l/2016/5664-par-valsts-garanteto-atlidzibu-izmaksu-as-trasta-komercbanka-klientiem.html 

Klientu informācijai:

Par garantēto atlīdzību izmaksas kārtību vairāk var uzzināt arī sazinoties ar FKTK pa tālruņiem: 67774831; 67774851; 67774846.

Mediju informācijai:

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļa
Tālr. 67774808, 67774807, 67774860
Mob. t. 29476003

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm