Trešo mēnesi pēc kārtas pieaudzis banku sektora kopējais kredītportfelis

25.09.2012
  • Sadaļa:

Rīgā 25.09.2012.

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Trešo mēnesi pēc kārtas pieaudzis banku sektora kopējais kredītportfelis

Banku sektora likviditātes rādītājs augusta beigās bija 60.5% (jūlija beigās – 59.2%). Banku sektora kapitāla pietiekamības rādītājs saglabājās augstā līmenī un augusta beigās bija 17.3% (minimālā kapitāla prasība – 8%), savukārt 1. līmeņa pašu kapitāla rādītājs bija 14.9% (jūlija beigās – attiecīgi 17.4% un 15%). Kopš 2012. gada sākuma 11 bankas palielinājušas kapitālu kopumā par 68.1 milj. latu.

Peļņas rādītāji
2012. gada pirmos astoņus mēnešus banku sektors kopumā pabeidzis ar peļņu 105.9 milj. latu apmērā, t.sk. ar peļņu darbojās 15 Latvijas bankas un četras ārvalstu banku filiāles (tirgus daļa kopējos banku sektora aktīvos – 92.7%). Banku sektora līdz augusta beigām gūtā peļņa pirms uzkrājumiem un nodokļiem sasniedza gandrīz 190 milj. latu, t.i. par 15.4% vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā. Salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu turpināja pieaugt nozīmīgākie banku ienākumu posteņi, t.i. tīrie procentu ienākumi – par 6.6% un tīrie komisijas naudas ienākumi – par 22.6%, savukārt viens no nozīmīgākajiem banku sektora izdevumu posteņiem – izdevumi uzkrājumiem nedrošiem parādiem, ir samazinājies par 18.6%.

Piesaistīto noguldījumu atlikums
Augustā banku piesaistīto noguldījumu atlikums pieauga par 2.2% jeb 251.6 milj. latu. Palielinājās gan rezidentu noguldījumu atlikums, t.i. par 2.8% jeb 163.3 milj. latu (galvenokārt auga valdības un nefinanšu sabiedrību noguldījumi), gan nerezidentu noguldījumu atlikums – par 1.5% jeb 88.2 milj. latu (galvenokārt finanšu institūciju un mājsaimniecību noguldījumu kāpums).

Kredītportfeļa apmērs
Trešo mēnesi pēc kārtas pieaudzis banku sektora kopējais kredītportfelis. Augustā kredītportfeļa apmērs pieauga par 0.2%, (t.sk. rezidentu korporatīvajiem klientiem izsniegto kredītu atlikums pieauga par 1%, savukārt rezidentu mājsaimniecībām izsniegto kredītu atlikums saruka par 0.6% un nerezidentiem izsniegto kredītu atlikums saruka par 0.2%.

No jauna izsniegtie kredīti
Banku sektorā augustā no jauna izsniegti kredīti 189.3 milj. latu apmērā, t.sk. 50.6 milj. latu – Latvijas uzņēmumu attīstībai, 61.2 milj. latu – Latvijas finanšu institūcijām, 18.1 milj. latu – rezidentu mājsaimniecībām, savukārt 59 milj. latu – nerezidentiem. Uzņēmumu segmentā mēneša laikā visvairāk jaunos kredītos izsniegts transporta un uzglabāšanas nozarei (9.18 milj. latu), šai nozarei seko enerģētika (9.16 milj. latu), tirdzniecības nozare (7.1 milj. latu), apstrādes rūpniecība (6.1 milj. latu) un lauksaimniecība (4.8 milj. latu). Savukārt mājsaimniecību segmentā divas trešdaļas no jaunizsniegtajiem kredītiem augustā veidoja kredīti mājokļa iegādei, rekonstrukcijai un/vai remontam (12 milj. latu).

Kavēto kredītu īpatsvars
Ilgāk par 90 dienām kavēto kredītu īpatsvars banku sektora kopējā kredītportfelī augusta beigās sasniedza 12.3% (jūlija beigās – 12.4%). Šādu kredītu īpatsvars rezidentu mājsaimniecību kredītportfelī sasniedza 16.0%, savukārt rezidentu korporatīvo klientu kredītportfelī – 11.0%. Kopējais kavēto kredītu īpatsvars banku sektora kredītportfelī augusta beigās sasniedza 19.3% (jūlija beigās – 19.9%). Banku izveidoto uzkrājumu nedrošajiem kredītiem atlikums augusta beigās sasniedza 1.05 miljardus latu jeb 8.8% no banku kopējā kredītportfeļa (jūlija beigās – 8.9%).

Ar Latvijas banku bilances pārskatu kopsavilkumu par 2012. gada augustu iespējams iepazīties Komisijas mājas lapā www.fktk.lv sadaļā Statistika/Kredītiestādes/.

Papildu informācijai:
Ieva Upleja
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas
galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr: +371 67774807, e-pasts: ieva.upleja@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm