Turpina palielināties krājaizdevu sabiedrību biedriem izsniegto kredītu apjoms – š.g. trešajā ceturksnī pieaugums par 5.7%

14.11.2013
  • Sadaļa:

Informācija plašsaziņas līdzekļiem
14.11.2013.

Turpina palielināties krājaizdevu sabiedrību biedriem izsniegto kredītu apjoms – š.g. trešajā ceturksnī pieaugums par 5.7%

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) apkopoti dati par Latvijas kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību darbības rezultātiem 2013. gada 3. ceturksnī liecina, ka krājaizdevu sabiedrību biedriem izsniegto kredītu atlikums turpināja palielināties, ceturkšņa laikā pieaugot par 5.7% jeb 609 tūkst. latu. Tādējādi izsniegto kredītu atlikums septembra beigās sasniedza 11.3 milj. latu.

Krājaizdevu sabiedrību darbības galvenais virziens ir savu biedru kreditēšana. Septembra beigās 64.5% no krājaizdevu sabiedrību kredītportfeļa bija novērtēti kā standarta, 30.1% – kā uzraugāmie un 5.4% bija zemstandarta, šaubīgo un zaudēto kredītu kopsumma (jūnija beigās attiecīgi – 65.5%; 28.9% un 5.6%). Izveidoto speciālo uzkrājumu apmērs nedrošiem parādiem septembra beigās veidoja 7.0% no kopējā sabiedrību kredītportfeļa (jūnija beigās – 7.2%).

2013. gada pirmajos deviņos mēnešos krājaizdevu sabiedrības kopā nopelnīja 206 tūkst. latu jeb par 7.3% vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā, kad peļņa sasniedza 192 tūkst. latu. Pārskata periodā ar peļņu strādāja 19 krājaizdevu sabiedrības, kopā nopelnot 260.3 tūkst latu, savukārt pārējo 16 sabiedrību zaudējumi kopā sasniedza 54 tūkst. latu.

Galvenais krājaizdevu sabiedrību ienākumu avots bija procentu ienākumi no biedriem izsniegtajiem kredītiem (65.6%), savukārt būtiskākie sabiedrību izdevumu posteņi – administratīvie izdevumi, izdevumi uzkrājumiem nedrošiem parādiem un procentu izdevumi par noguldījumiem, septembra beigās veidoja attiecīgi 38.6%, 34.8% un 17.7% no kopējiem sabiedrību izdevumiem.

Lielākais sabiedrību piesaistīto līdzekļu avots ir biedru noguldījumi – to atlikums pārskata ceturkšņa laikā nedaudz palielinājās, t.i. par 0.7% jeb 74 tūkst. latu un septembra beigās sasniedza 10.4 milj. latu.

Kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību kapitāla pietiekamības rādītājs 2013. gada 3. ceturksnī saglabājās augsts un septembra beigās bija 20.9% (jūnija beigās – 20.1%) (noteiktā minimālā kapitāla pietiekamības prasība ir 10%).

Ar kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību pārskatu kopsavilkumu par 2013. gada 3. ceturksni iespējams iepazīties Komisijas mājas lapā www.fktk.lv sadaļā Statistika/Krājaizdevu sabiedrības. 

Turpmākai informācijai:
Marija Makareviča
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.:67774808; e-pasts: marija.makarevica@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm