Uz laiku aptur SIA „Plus Punkts” maksājumu pakalpojumu sniegšanu

14.10.2013
  • Sadaļa:

Informācija plašsaziņas līdzekļiem
14.10.2013.

Uz laiku aptur SIA „Plus Punkts” maksājumu pakalpojumu sniegšanu

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) ar 2013. gada 15. oktobri līdz apstākļu noskaidrošanai aptur Latvijā reģistrētās maksājumu iestādes “Plus Punkts” maksājumu pakalpojumu sniegšanu. FKTK pārbaudes laikā uzņēmuma pārstāvji nevarēja nodrošināt aktuālo informāciju par SIA „Plus Punkts” finansiālo stāvokli un tās darbību maksājumu pakalpojumu jomā.

FKTK varēs lemt par uzlikto ierobežojumu atcelšanu, kad iestāde spēs pierādīt, ka tā var nodrošināt maksājumu pakalpojumu sniegšanu, un ir izpildījusi pastāvošās saistības pret maksājumu pakalpojumu saņēmējiem. SIA “Plus Punkts” ir aizliegts pieņemt klientu naudas līdzekļus maksājumu pakalpojumu sniegšanai. Tai pašā laikā tās pienākums ir izpildīt līdz lēmuma spēkā stāšanās brīdim pieņemtos klientu maksājumu rīkojumus.

Jāatzīmē, ka SIA „Plus Punkts” maksājumu pakalpojumu jomā ieņēma nelielu tirgus daļu – aptuveni 0.1% no visiem veiktajiem maksājumiem.

Turpmākai informācijai:
Laima Auza
Finanšu un kapitāla tirgus komisija
Komunikācijas daļas vadītāja
T: +371 67774860
M: +371 26148001
E: laima.auza@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm