Vairums ieguldījumu fondu 2016. gada 1.ceturksnī darbojās ar negatīvu ienesīgumu

09.06.2016
  • Sadaļa:
Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) ir apkopojusi ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu darbības rezultātus 2016. gada 1.ceturksnī. Vairums ieguldījumu fondu 2016. gada 1. ceturksnī darbojās ar negatīvu ienesīgumu, un to sniegums atspoguļoja straujos aktīvu cenu kritumus finanšu tirgos. Turklāt nozīmīgu daļu no fondu portfeļa veido ieguldījumi ASV dolāros denominētos finanšu instrumentos, kas arī veicināja ienesīguma kritumu, jo ceturkšņa laikā samazinājās ASV dolāra vērtība attiecībā pret eiro.

Obligāciju fondi. 2016. gada 31. martā obligāciju fondu triju mēnešu ienesīgums bija robežās no mīnus 5.3% līdz plus 10.4%. Šo fondu kopējie aktīvi kopš gada sākuma samazinājās par 2.6% un marta beigās sasniedza 169 milj. eiro. Obligāciju fondi pārsvarā fokusējas uz korporatīvajiem parāda vērtspapīriem augsta ienesīguma/augsta riska (high yield) segmentā.

Jauktie fondi. Jaukto fondu triju mēnešu ienesīgums bija robežās no mīnus 5.9% līdz mīnus 3%. Šo fondu aktīvi marta beigās sasniedza 11.4 milj. eiro un ceturkšņa laikā tie samazinājās par 10%, ko galvenokārt ietekmēja viena fonda pievienošana Lietuvā reģistrētam fondam. Marta beigās jauktie fondi pārsvarā bija ieguldījuši ieguldījumu fondu apliecībās, proti, tās marta beigās veidoja gandrīz divas trešdaļas no šo fondu kopējā vērtspapīru portfeļa.

Akciju fondi. Marta beigās akciju fondi lielāko daļu no vērtspapīru portfeļa bija ieguldījuši akcijās (52%), t.sk. samērā būtisku daļu – Krievijas uzņēmumu akcijās (19.7% no kopējā vērtspapīru portfeļa). Šiem fondiem nozīmīgākie akciju indeksi ceturkšņa laikā uzrādīja atšķirīgu dinamiku, kas atspoguļojās fondu sniegumā (S&P 500: +0.8%, Eurostoxx 50: -8.0%, RTS: +15.7%, Micex: +6.2%). Akciju fondu triju mēnešu ienesīgums bija robežās no -11.6% līdz 7.5%. Marta beigās šo fondu kopējie aktīvi sasniedza 27.2 milj. eiro, kopš gada sākuma samazinoties par 11%. Bankās turēto naudas līdzekļu īpatsvars kopējos akciju fondu aktīvos ceturkšņa laikā pieauga no 4.5% līdz 38.3%, liecinot par fondu pārvaldnieku piesardzīgumu.

Alternatīvie fondi. Marta beigās Latvijā bija pieci licencētie alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki un septiņi reģistrētie alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki. To pārvaldīšanā esošo alternatīvo ieguldījumu fondu aktīvi marta beigās sasniedza 110.6 milj. eiro, t. sk. lielāko daļu veidoja vērtspapīri (43 milj. eiro), ieguldījumu īpašums (22.8 milj. eiro) un ilgtermiņa aizdevumi (22 milj. eiro). Stratēģiju dalījumā 52% tirgus daļu kopējos alternatīvo fondu aktīvos ieņem fondi ar privātā kapitāla ieguldījumu stratēģiju un pārējie ir nekustamā īpašuma fondi.

Ar ieguldījumu pārvaldes sabiedrību, ieguldījumu fondu, alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku un alternatīvo ieguldījumu fondu pārskatu kopsavilkumiem iespējams iepazīties Komisijas mājas lapā www.fktk.lv sadaļā “Statistika/Finanšu instrumentu tirgus/”.

Turpmākai informācijai:
Agnese Līcīte
FKTK Komunikācijas daļas
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.: 67774808; e-pasts: Agnese.Licite@fktk.lv

Vairāk par FKTK:
www.fktk.lv, www.klientuskola.lv, Twitter.com/FKTK_LV

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm