Vairums ieguldījumu fondu 2016. gadā darbojušies ar pozitīvu ienesīgumu

08.03.2017
  • Sadaļa:
Vairums ieguldījumu fondu iepriekšējā gadā darbojās ar pozitīvu ienesīgumu, un to sniegumu lielā mērā ietekmēja fondu ieguldījumu valūta, proti, labāku sniegumu eiro izteiksmē uzrādīja tie fondi, kuru ieguldījumu valūta ir Krievijas rublis vai ASV dolārs.

Obligāciju fondi

Decembra beigās obligāciju fondu gada ienesīgums bija robežās no 0.4% līdz +38.6%. Šo fondu aktīvi gada laikā pieauga par 3.8%, gada beigās sasniedzot 180.4 milj. eiro. Obligāciju fondi pārsvarā fokusējas uz korporatīvajiem parāda vērtspapīriem augsta ienesīguma/ augsta riska (high yield) segmentā.

Jauktie fondi

Jaukto fondu gada ienesīgums bija robežās no -0.5% līdz 7.2%. Šo fondu aktīvi gada laikā pieauga par 3.9%, decembra beigās sasniedzot 13.2 milj. eiro. Jauktie fondi galvenokārt bija ieguldījuši ieguldījumu fondu apliecībās un parāda vērtspapīros, kas gada beigās veidoja attiecīgi 57% un 43% no šo fondu kopējā vērtspapīru portfeļa.

Akciju fondi

Decembra beigās akciju fondi lielāko daļu no vērtspapīru portfeļa bija ieguldījuši ieguldījumu fondu apliecībās (60%), kā arī samērā būtisku daļu – Krievijas uzņēmumu akcijās (15%). Šiem fondiem nozīmīgākie akciju indeksi 2016. gadā uzrādīja atšķirīgu dinamiku, kas atspoguļojās fondu sniegumā (S&P 500: +9.5%, Eurostoxx 50: +0.7%, RTS: +52.2%, Micex: +26.8%). Akciju fondu gada ienesīgums bija robežās no -4.4% līdz +51.5% (negatīvs četriem fondiem no desmit). Šo fondu aktīvi gada laikā samazinājās par 19%, gada beigās sasniedzot 24.7 milj. eiro. Bankās turēto naudas līdzekļu īpatsvars kopējos atvērto akciju fondu aktīvos kopš gada sākuma pieauga no 4.5% līdz 13.5%, liecinot par fondu pārvaldnieku piesardzīgumu.

Alternatīvie ieguldījumu fondi

Gada beigās Latvijā bija pieci licencētie alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki un septiņi reģistrētie alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki. Pārskata gadā alternatīvo ieguldījumu fondu aktīvi pieauga par 62%, gada beigās sasniedzot 143.3 milj. eiro. Privātā kapitāla ieguldījumu stratēģijas fondu aktīvi pieauga par 50%, gada beigās sasniedzot 79.4 milj. eiro, savukārt nekustamā īpašuma ieguldījumu stratēģijas fondu  aktīvi auga par 79%, gada beigās sasniedzot 63.9 milj. eiro.

Lielāko daļu no kopējiem alternatīvo fondu aktīviem veidoja vērtspapīri (56.9 milj. eiro), ieguldījumu īpašums (35.4 milj. eiro) un ilgtermiņa aizdevumi (32.7 milj. eiro).

Gada beigās 86% no alternatīvo fondu aktīviem bija ieguldīti Latvijā, 12% Igaunijā un 1% Lielbritānijā.

Ar ieguldījumu pārvaldes sabiedrību, ieguldījumu fondu, alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku un alternatīvo ieguldījumu fondu pārskatu kopsavilkumiem iespējams iepazīties FKTK mājas lapā www.fktk.lv sadaļā “Statistika/Finanšu instrumentu tirgus”.

Turpmākai informācijai:
Agnese Līcīte
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 67774808
E: Agnese.Licite@fktk.lv

Vairāk par FKTK:
www.fktk.lv, Twitter.com/FKTK_LV

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm