Vairums ieguldījumu fondu 2017. gada 1. ceturksnī darbojās ar pozitīvu ienesīgumu

08.06.2017
  • Sadaļa:
Vairums ieguldījumu fondu šī gada trijos mēnešos darbojās ar pozitīvu ienesīgumu. Pozitīvā akciju cenu dinamika atspoguļojās akciju fondu sniegumā, šie fondi uzrādīja labākus rezultātus nekā obligāciju fondi, vidējais ienesīgums šo fondu grupā bija augstāks. 

Obligāciju fondi

2017. gada 31. martā obligāciju fondu triju mēnešu ienesīgums bija robežās no -1.2% līdz 9.9%. Šo fondu kopējie aktīvi kopš gada sākuma pieauga par 1.1% un marta beigās sasniedza 182.4 milj. eiro.

Jauktie fondi

Jaukto fondu triju mēnešu ienesīgums bija robežās no 1.8% līdz 2.8%. Šo fondu aktīvi marta beigās sasniedza 13.6 milj. eiro un ceturkšņa laikā tie pieauga par 3%.

Akciju fondi

Akciju fondu triju mēnešu ienesīgums bija robežās no -1.2% līdz 6.0%. Marta beigās šo fondu kopējie aktīvi sasniedza 25.3 milj. eiro, kopš gada sākuma pieaugot par 2.4%. Bankās turēto naudas līdzekļu īpatsvars kopējos akciju fondu aktīvos ceturkšņa laikā praktiski nemainījās un marta beigās bija 13.6%.

Alternatīvie fondi

Ceturkšņa laikā alternatīvo ieguldījumu fondu aktīvi pieauga par 7.2%, marta beigās sasniedzot 153.6 milj. eiro. Privātā kapitāla ieguldījumu stratēģijas fondu aktīvi pieauga par 21%, marta beigās sasniedzot 96.3 milj. eiro, savukārt nekustamā īpašuma ieguldījumu stratēģijas fondu aktīvi samazinājās par 10%, marta beigās sasniedzot 63.9 milj. eiro.

Ar ieguldījumu pārvaldes sabiedrību, ieguldījumu fondu, alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku un alternatīvo ieguldījumu fondu pārskatu kopsavilkumiem iespējams iepazīties Komisijas mājas lapā www.fktk.lv sadaļā “Statistika/Finanšu instrumentu tirgus/”.

Turpmākai informācijai:
Agnese Līcīte
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 67774808
E: Agnese.Licite@fktk.lv

Vairāk par FKTK:
www.fktk.lv, Twitter.com/FKTK_LV

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm