Vairums ieguldījumu fondu 2017. gada pirmajā pusgadā darbojās ar negatīvu ienesīgumu

06.09.2017
  • Sadaļa:
Līdz ar straujām valūtu kursu svārstībām mainījās iepriekšējā ceturkšņa tendence un vairums ieguldījumu fondu 2017. gada 1. pusgadā darbojās ar negatīvu ienesīgumu, ko galvenokārt ietekmēja ASV dolāra kursa kritums pret eiro pusgada laikā par gandrīz 8%.

Obligāciju fondi

2017. gada 30. jūnijā obligāciju fondu sešu mēnešu ienesīgums bija robežās no -7.3% līdz 4.1%. Šo fondu kopējie aktīvi kopš gada sākuma samazinājās par 4.2% un jūnija beigās sasniedza 172.8 milj. eiro.

Jauktie fondi

Jaukto fondu sešu mēnešu ienesīgums bija robežās no -3.5% līdz 5.2%. Šo fondu aktīvi jūnija beigās sasniedza 13.2 milj. eiro un pusgada laikā tie pieauga par 0.5%.

Akciju fondi

Akciju fondu sešu mēnešu ienesīgums bija robežās no -12.9% līdz 6.6%. Jūnija beigās šo fondu kopējie aktīvi sasniedza 23.8 milj. eiro, kopš gada sākuma samazinoties par 3.7%. Bankās turēto naudas līdzekļu īpatsvars kopējos akciju fondu aktīvos pusgada laikā samazinājās no 13.5% līdz 12.6%.

Alternatīvie fondi

Pusgada laikā alternatīvo ieguldījumu fondu aktīvi pieauga par 9%, jūnija beigās sasniedzot 156.4 milj. eiro. Privātā kapitāla ieguldījumu stratēģijas fondu aktīvi pieauga par 23.5%, jūnija beigās sasniedzot 98.3 milj. eiro, savukārt nekustamā īpašuma ieguldījumu stratēģijas fondu  aktīvi samazinājās par 9%, jūnija beigās sasniedzot 58.1 milj. eiro.
Ar ieguldījumu pārvaldes sabiedrību, ieguldījumu fondu, alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku un alternatīvo ieguldījumu fondu pārskatu kopsavilkumiem iespējams iepazīties Komisijas mājaslapā www.fktk.lv sadaļā “Statistika/Finanšu instrumentu tirgus/”.

Papildu informācijai:
Laima Auza
FKTK Komunikācijas daļas vadītāja
Tālr.:67774860;
E-pasts:laima.auza@fktk.lv

Vairāk par FKTK:
www.fktk.lv, www.klientuskola.lv, Twitter.com/FKTK_LV

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm