Vairums ieguldījumu fondu 9 mēnešos darbojās ar pozitīvu ienesīgumu

16.12.2015
  • Sadaļa:

Rīga, 16.12.2015.

Paziņojums plašsaziņas līdzekļiem

Vairums ieguldījumu fondu 9 mēnešos darbojās ar pozitīvu ienesīgumu

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) apkopotā informācija par ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu darbības rezultātiem 2015. gada deviņos mēnešos liecina, ka vairums ieguldījumu fondu darbojās ar pozitīvu ienesīgumu, un to sniegums bija izteikti atšķirīgs atkarībā no fondu ieguldījumu reģionālā fokusa.

Obligāciju un naudas tirgus fondi

Septembra beigās obligāciju un naudas tirgus fondu 9 mēnešu ienesīgums bija robežās no 

-3.8% līdz +33%. Kaut gan obligāciju fondu aktīvi deviņu mēnešu laikā uzrādīja vislielāko pieaugumu (par 41.8 milj. eiro jeb par 31.5%), kopumā obligāciju un naudas tirgus fondu grupā aktīvi nedaudz samazinājās, septembra beigās sasniedzot 175.9 milj. eiro, ko ietekmēja viena naudas tirgus fonda likvidācija. Obligāciju fondi pārsvarā fokusējas uz korporatīvajiem parāda vērtspapīriem augsta ienesīguma/ augsta riska (high yield) segmentā.

Jauktie fondi

Jaukto fondu deviņu mēnešu ienesīgums bija robežās no -4.4% līdz +1.5%. Pirmajā ceturksnī tirgū ienāca jauns jauktais fonds, un šo fondu aktīvi deviņu mēnešu laikā pieauga par 8 milj. eiro, septembra beigās sasniedzot 10.9 milj. eiro. Jauktie fondi galvenokārt bija ieguldījuši ieguldījumu fondu apliecībās un parāda vērtspapīros, kas septembra beigās veidoja attiecīgi 58% un 42% no šo fondu kopējā vērtspapīru portfeļa.

Akciju fondi

Septembra beigās akciju fondi lielāko daļu no vērtspapīru portfeļa bija ieguldījuši ieguldījumu fondu apliecībās (71%), kā arī samērā būtisku daļu – Krievijas uzņēmumu akcijās (11%) galvenokārt enerģētikas un izejvielu sektorā. Šiem fondiem nozīmīgākie akciju indeksi gada deviņos mēnešos uzrādīja atšķirīgu dinamiku, kas atspoguļojās fondu sniegumā (S&P 500: -6.7%, Eurostoxx 50: -1.5%, RTS: -0.1%, Micex: +17.6%). Akciju fondu deviņu mēnešu ienesīgums bija robežās no -6.6% līdz +16.5%. Septembra beigās šo fondu kopējie aktīvi sasniedza 28.8 milj. eiro, kopš gada sākuma samazinoties par 3.8%. Bankās turēto naudas līdzekļu īpatsvars kopējos atvērto akciju fondu aktīvos kopš gada sākuma saruka no 24.2% līdz 4.3%, liecinot par fondu pārvaldnieku optimistisko noskaņojumu. 

Alternatīvie ieguldījumu fondi

Septembra beigās Latvijā bija pieci licencētie alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki un seši reģistrētie alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki. To pārvaldīšanā esošo alternatīvo ieguldījumu fondu aktīvi septembra beigās sasniedza 82 milj. eiro, t. sk. lielāko daļu veidoja vērtspapīri (36.2 milj. eiro), ilgtermiņa aizdevumi (20.7 milj. eiro) un ieguldījumu īpašums (15.5 milj. eiro). Stratēģiju dalījumā 61% no kopējiem alternatīvo fondu aktīviem veido fondi ar privātā kapitāla ieguldījumu stratēģiju un pārējie ir nekustamā īpašuma fondi.

Ar ieguldījumu pārvaldes sabiedrību, ieguldījumu fondu, alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku un alternatīvo ieguldījumu fondu pārskatu kopsavilkumiem iespējams iepazīties FKTK mājas lapā www.fktk.lv sadaļā “Statistika/Finanšu instrumentu tirgus”.

Turpmākai informācijai:

Elīna Avotiņa

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 

Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr. 67774860, 27435292, 

elina.avotina@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm