Vēl 5 dienas var iesniegt pieteikumus Latvijas Korporatīvās pārvaldības balvai 2021

16.08.2021
  • Sadaļa:
Vēl piecas dienas – līdz 20.08.2021. Korporatīvās pārvaldības konsultatīvā padome aicina iesniegt pieteikumus Latvijas Korporatīvās pārvaldības balvai 2021, kas izveidota, lai veicinātu Latvijas Korporatīvās pārvaldības kodeksa praktisku ieviešanu Latvijas uzņēmumos un sniegtu publisku pozitīvu novērtējumu uzņēmumiem, izceļot labās prakses piemērus kodeksa ieviešanā. Latvijas Korporatīvās pārvaldības balvas 2021 pasniegšanas ceremonija notiks 10.09.2021. Rīgas pilī.

Balva 2021. gadā tiks piešķirta trīs nominācijās:

  • “Sekmīgākā pieredze korporatīvās kultūras veidošanā” – uzņēmums, kurš aktīvi pilnveidojis labas korporatīvās pārvaldības procesus, tādējādi radot ilgtspējīgu uzņēmuma darbības modeli. Uzņēmums attīstījis iekšējo kultūru un ētisku darbību, efektīvu risku pārvaldību, publiskojis savlaicīgu un pilnvērtīgu informāciju un īstenojis praksē citus kodeksā noteiktos principus.
  • “Sekmīgākā padomes atlase” – uzņēmums, kura padomes locekļu ievēlēšanas un atsaukšanas kārtība ir bijusi caurskatāma, ir ievēroti dažādības principi, turklāt, veidojot padomes sastāvu, ir nodrošināts prasmju, pieredzes un zināšanu kopums, lai padome kopumā spētu pildīt savus pienākumus. Uzņēmuma padomē ir neatkarīgi padomes locekļi, kā arī uzņēmums sniedzis savlaicīgu un pietiekamu informāciju uzņēmuma akcionāriem par padomes locekļu kandidātiem.
  • “Sekmīgākā akcionāru iesaiste digitālajā formātā” – uzņēmums, kurš sniedzis savlaicīgu, pilnvērtīgu un kvalitatīvu informāciju visiem akcionāriem, nodrošinājis akcionāru iesaisti lēmumu pieņemšanā digitālā formātā, tajā skaitā efektīvi organizējis akcionāru sapulces digitālā vidē.

Pretendēt uz balvu iespējams, uzņēmumiem pašiem piesakoties un iepazīstinot ar sasniegumiem korporatīvās pārvaldības jomā, kā arī pretendentus nominācijām var izvirzīt Korporatīvās pārvaldības konsultatīvās padomes locekļi vai jebkura cita persona Lai pieteiktos, jāiesniedz pieteikums, kurā jānorāda konkursa nominācija, uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, darbības nozare, kontaktinformācija un pamatojums izvirzīšanai attiecīgajā nominācijā. Pieteikumu var iesniegt latviešu vai angļu valodā.

Latvijas Korporatīvās pārvaldības balvas 2021 nolikums pieejams FKTK tīmekļvietnē.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties, rakstot uz e-pasta adresi korporativabalva@fktk.lv.

Ar Latvijas Korporatīvās pārvaldības kodeksu iespējams iepazīsties Tieslietu ministrijas tīmekļvietnē.

Korporatīvās pārvaldības konsultatīvā padome apvieno privātā un publiskā sektora ekspertus korporatīvās pārvaldības jomā. Tā ir izveidota ar mērķi izstrādāt un, ja nepieciešams, aktualizēt labas korporatīvās pārvaldības ieteikumus kapitālsabiedrībām Latvijā (Korporatīvās pārvaldības kodekss), skaidrot labas korporatīvās pārvaldības nozīmīgumu un veicināt labas korporatīvās pārvaldības izpratni un piemērošanu, kā arī sniegt ieteikumus par nepieciešamajiem normatīvo aktu grozījumiem korporatīvās pārvaldības jomā.

Turpmākai informācijai:
FKTK Komunikācijas un finanšu pratības daļas
Vadītāja Dace Jansone
tālr.: 67774808
e-pasts: dace.jansone@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm