Viens no būtiskiem Latvijas kapitāla tirgus attīstības virzieniem ir valsts kapitālsabiedrību iekļaušana regulētajā tirgū

08.07.2020
  • Sadaļa:
Valsts kapitālsabiedrību iekļaušana regulētajā tirgū, korporatīvās pārvaldības sakārtošana un sabiedrības izglītošana ir būtiski Latvijas kapitāla tirgus virzieni, kuri tuvākajā laikā jāattīsta, tā secināts Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) stratēģiskā dialoga sarunās ar kapitāla tirgus dalībniekiem.

FKTK priekšsēdētāja Santa Purgaile ir gandarīta par stratēģiskā dialoga pirmajiem rezultātiem un uzsver: “Šīs sarunas parāda, ka Latvijā ir iespējas, kas stiprinātu un attīstītu kapitāla tirgu. Tās sekmīgi tiek ieviestas un īstenotas citās valstīs, bet Latvijā šis potenciāls nav ticis pietiekami izmantots. FKTK ir Latvijas kapitāla tirgus uzraugs, un viens no mūsu uzdevumiem ir situācijas profesionāla izvērtējuma sagatavošana un priekšlikumu izstrāde kapitāla tirgus attīstībai. Protams, šie uzdevumi jāveic ciešā sadarbībā ar kapitāla tirgus dalībniekiem un saistītajām institūcijām.”

Korporatīvās pārvaldības sakārtošana
Kapitālsabiedrību kvalitatīva pārvaldība un caurskatāmība informācijas atklāšanas jomā kļūst aizvien nozīmīgāks kritērijs, ieguldītājiem izvēloties investīciju objektu. Stratēģiskais dialogs atklāja, ka ir nepieciešams turpināt iesākto korporatīvās pārvaldības pilnveidošanu kapitāla tirgū kotētajos un potenciāli kotējamajos uzņēmumos. Korporatīvās pārvaldības sakārtošana stiprina biznesa ētiku un nodrošina sekmīgāku uzņēmuma stratēģisko un finanšu mērķu sasniegšanu, vienlaikus paaugstinās sabiedrības uzticēšanās līmeni, līdz ar to tiek sekmēta ieguldījumu kultūras attīstība.

Sabiedrības izglītošana par kapitāla tirgus tematiem
Dati rāda, ka būtiska Latvijas iedzīvotāju daļa veido uzkrājumus, tāpēc zināšanas par iespējām atbildīgi ieguldīt un uzlabot savu finanšu situāciju šai mērķgrupai būtu ļoti noderīgas. Lai attīstītu kapitāla tirgu, būtu nepieciešams nodrošināt izglītojošo darbu saistībā ar dažādajiem ieguldījumu veidiem, skaidrojot to risku pakāpes, priekšrocības un trūkumus. Izglītojošajam darbam jābūt plašam, ietverot bezmaksas seminārus, konsultācijas un dažādas informatīvās kampaņas. Turklāt secināts, ka vidusskolu un augstskolu mācību programmās nepieciešams vairāk apgūt zināšanas par kapitāla tirgiem, iespējām atbildīgi ieguldīt un vairot savus finanšu resursus.

Valsts kapitālsabiedrību iekļaušana regulētajā tirgū
Valsts kapitālsabiedrību kotācija biržā būtu nozīmīgs grūdiens kapitāla tirgus attīstībai, kas sniegtu iespēju realizēt dažādus ambiciozus investīciju projektus, netērējot tiem publisko finansējumu. Tas radītu pozitīvu kapitāla tirgus attīstības vidi un būtu pozitīvs piemērs privātā sektora dalībniekiem, vienlaikus veicinot investīciju kultūru Latvijā un piesaistot jaunus privātos ieguldītājus. Vienlaikus, daļēji kotējot valsts kapitālsabiedrības, rūpīgi jāvērtē, kuras no tām būtu vispiemērotākās regulētajam tirgum. FKTK ieskatā primāri būtu nepieciešams dot iespēju katram Latvijas iedzīvotājam iegādāties daļu no valsts kapitālsabiedrības un svarīgi nodrošināt maksimālu procesa caurskatāmību.

Stratēģiskais dialogs ir FKTK iniciatīva, kas uzsākta 2020. gada maijā ar mērķi attīstīt kapitāla tirgu. Šobrīd ir apkopoti pirmie secinājumi un uzklausīti emitenti, institucionālie investori un citas iesaistītās puses, to vērtējums un priekšlikumi. Sarunas turpināsies līdz jūlija beigām. Izteiktie viedokļi un priekšlikumi tiks apkopoti, un izstrādāts piedāvājums turpmākajām nepieciešamajām darbībām Latvijas kapitāla tirgus attīstībai.

 

Turpmākai informācijai:
FKTK Komunikācijas daļas
Vecākā sabiedrisko speciāliste
Aija Brikše
tālr.: 67774807
e-pasts: aija.brikse@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm