Ziemeļvalstis kopā ar Baltijas valstīm izveido īpašu uzraudzības darba grupu finanšu noziegumu novēršanai

08.05.2019
  • Sadaļa:
Ziemeļvalstu un Baltijas valstu finanšu sektoru uzraudzības iestāžu vadītāji šodien tikās Stokholmā un vienojās par turpmākās sadarbības mehānismu, lai nodrošinātu nepieciešamās uzraudzības informācijas apriti un pieredzes apmaiņu, kas veicinātu finanšu noziegumu novēršanu reģionā. 

Latviju šajā sanāksmē pārstāvēja Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) Uzraudzības departamenta direktore Nora Dambure: “Mums jau ir cieša sadarbība ar kolēģiem, kopīgi uzraugot vairākas reģiona banku grupas ierastajā klasiskās uzraudzības ietvarā, kuru esam tagad vienojušies īstenot arī finanšu noziegumu novēršanas jomā.  Mēs zinām, ka arī aizdomīgai naudai nav robežu, jo īpaši cieši savienotā banku sistēmā, kāda tā ir starp mūsu reģiona valstīm, tāpēc turpmāk raudzīsimies plašāk un vērtēsim finanšu noziegumu novēršanas sistēmu efektivitāti jau reģiona kontekstā. Šī darba grupa būs jauna veida ekspertu forums, kurā dalīsimies pieredzē un veidosim tiešu, daudz efektīvāku uzraudzības procesā iegūtās informācijas apriti. Latvijas paveiktais pēdējos gados šajā jomā ir radījis patiesu kolēģu interesi, tāpēc mums ir gandarījums tagad dalīties savā pieredzē, risinājumos, kuri var noderēt, ievirzot finanšu sektora biznesa fokusu Ziemeļvalstīs un Baltijā tādā veidā, lai tiktu nodrošināta finanšu noziegumu novēršana atbilstoši labākajai starptautiskajai praksei un prasībām.

Pirmajā sanāksmē finanšu sektoru uzraudzības iestādes ir vienojušās par:

– pastāvīgu darba grupu ar pārstāvjiem no katras reģiona valsts ¬- Zviedrijas, Dānijas, Norvēģijas, Somijas, Igaunijas, Latvijas, Lietuvas un Islandes. Kolēģija uzturēs regulārus kontaktus, nodrošinot pieredzes un iegūtās informācijas apmaiņu ar mērķi efektīvāk novērst nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu šo valstu finanšu iestādēs. Turpmāk finanšu noziegumu novēršana tiks koordinēta, raugoties no kopējas Ziemeļvalstu-Baltijas valstu perspektīvas;

– vienota sadarbības memoranda izstrādi, kas noteiks valstu uzraugu sadarbības principus ilgtermiņā.

Saite uz vienoto mediju paziņojumu: Nordic and Baltic financial supervisors enhance cooperation to fight money laundering

Turpmākai informācijai:

Ieva Upleja
FKTK Komunikācijas daļas vadītāja
tālr.: 67774807; 67774808
e-pasts: ieva.upleja@fktk.lv

Vairāk par FKTK:
www.fktk.lv, www.klientuskola.lv, Twitter.com/FKTK_LV

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm