Publicēts Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2019. gada pārskats

29.06.2020
  • Sadaļa:
Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) publicējusi savu 2019. gada un darba pārskatu, kurā pieejama informācija par FKTK paveikto pērn un šī gada galvenajiem uzdevumiem, nodrošinot Latvijas finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku uzraudzību. Pārskatā arī raksturota Latvijas finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku darbība 2019. gadā.

Pārskatā ietverta nozīmīgākā informācija par FKTK darbu 2019. gadā finanšu noziegumu novēršanas, licencēšanas un regulējošo prasību, kā arī noregulējuma mehānisma jomā. Līdztekus pārskatā ir iekļauta informācija par valsts garantiju sistēmu, ko Latvijā veido Noguldījumu garantiju fonds, Apdrošināto aizsardzības fonds, Finanšu instrumentu tirgus klientu aizsardzības sistēma un Finanšu stabilitātes nodeva.

Gada pārskatā pieejama informācija par 2019. gadā īstenoto FKTK sadarbību nacionālā un starptautiskā līmenī, kā arī par paveikto sabiedrības informēšanā un finanšu pratības jomā.

“2019. gadu vērtēju kā lielo pārmaiņu noslēguma posmu, un šis ir brīdis, kad liela uzmanība jākoncentrē, nevis skatoties pagātnē, bet gan vērtējot nākotnes izaicinājumus, kā arī Baltijas un Ziemeļvalstu reģiona, Eiropas un pasaules ekonomikas un finanšu sektora attīstības tendences. Mums ir jākļūst proaktīviem, jāspēj labāk prognozēt un plānot, lai ieraudzītu Latvijas finanšu un kapitāla tirgus izaugsmes iespējas un noteiktu attīstības virzienus,” turpmāko FKTK darbību iezīmē FKTK priekšsēdētāja Santa Purgaile.

Plašāk par FKTK darbu 2019. gadā, paveikto finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku uzraudzībā un tirgu raksturojošajiem rādītājiem lasāms FKTK 2019. gada un darba pārskatā, kas publicēts FKTK tīmekļvietnē: https://www.fktk.lv/wp-content/uploads/2020/06/FKTK-2019.-gada-un-darba-parskats.pdf.

 

Turpmākai informācijai:
FKTK Komunikācijas daļas
sabiedrisko attiecību speciāliste
Airisa Ādamsone
tālr.: 67774807
e-pasts: airisa.adamsone@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm