RTS 27 ziņojumu publiskošanas pienākuma pagaidu apturēšanas piemērošana

06.04.2021
  • Sadaļa:
Covid-19 pandēmijas krīzes seku mazināšanas pasākumu ietvaros, Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (ESMA) un nacionālie uzraugi turpina piemērot elastīgu pieeju attiecībā uz MiFID II informācijas sniegšanas pienākumiem: izpildes vietas publicējamo informāciju par darījumiem saskaņā ar RTS 27.

2021. gada 16. februārī Eiropas Parlaments un Padome pieņēma Direktīvu 2021/338 ar mērķi veikt grozījumus MiFID II kapitāla tirgu atveseļošanās paketes ietvaros, lai atbalstītu atgūšanos no COVID-19 pandēmijas izraisītā ekonomikas satricinājuma.

Direktīvā 2021/338 pieņemtais pagaidu atbrīvojums attiecas uz rīkojumu izpildes vietu pienākumu, ko nosaka MiFID II 27. panta 3. punkts, un kas detalizētāk izklāstīts Komisijas Deleģētajā regulā  2017/575 (RTS 27). Attiecīgā regula pieprasa pienākumu izpildes vietām publiskot datus par darījumu izpildes kvalitāti tajās (RTS 27 ziņojumi).

Saskaņā ar Direktīvu 2021/338 prasība rīkojumu izpildes vietām (regulētam tirgum, DTS, OTS, sistemātiskiem internalizētājiem un citiem likviditātes nodrošinātājiem) publicēt RTS 27 ziņojumus netiek piemērota līdz 2023. gada 28. februārim.

Dalībvalstīm līdz 2021. gada 28. novembrim Direktīva 2021/338 jātransponē valstu tiesību aktos, lai direktīvas prasības tiktu piemērotas no 2022. gada 28. februāra.

FKTK neplāno piemērot korektīvus pasākumus saistībā ar izpildes vietu pienākumu publicēt RTS 27 ziņojumus līdz Direktīvas 2021/338 transponēšanai valsts tiesību aktos.

ESMA informatīvais materiāls (angļu valodā): https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-43-2632_statement_suspension_rts_27.pdf

ESMA paziņojums plašsaziņas līdzekļiem: https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-promotes-coordinated-action-suspension-best-execution-reports

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm