FKTK atbalsta finanšu inovāciju ieviešanu. Eksperta komentārs

31.08.2020
  • Sadaļa:
Ingus Valtiņš, FKTK inovāciju eksperts

Ingus Valtiņš

Tehnoloģiju attīstība jebkurā dzīves jomā, arī finanšu nozarē, devusi iespējas radīt, testēt un īstenot inovatīvas idejas, kas izaicina ierastos biznesa modeļus, stiprina konkurenci un virza uz jauniem, patērētāju vajadzībām labāk atbilstošiem produktiem un pakalpojumiem. Taču finanšu tehnoloģiju jeb FinTech uzņēmumiem, kas saskata iespējas ar inovatīvu tehnoloģisko risinājumu palīdzību radīt jaunus vai būtiski pārveidot esošos finanšu pakalpojumus un produktus, jārēķinās, ka finanšu sektors ir regulēta nozare un tirgus dalībniekiem ir jāievēro virkne prasību, kuru nolūks ir aizsargāt finanšu pakalpojumu lietotāju intereses un nodrošināt gan finanšu tirgus stabilitāti, gan attīstību.

Lai sekmētu inovatīvu finanšu pakalpojumu un produktu ienākšanu tirgū, Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) radījusi atbalsta mehānismu, kas FinTech uzņēmumiem un citiem tirgus dalībniekiem palīdz izprast nozares regulējuma nianses un prasības licences saņemšanai, bet nobrieduša biznesa plāna gadījumā – arī pārbaudīt iecerētā inovatīvā produkta vai pakalpojuma darbību Inovāciju smilškastē.

Konsultācijas FinTech uzņēmumiem

Inovatīvu ideju autoriem un FinTech jomas pārstāvjiem, kas nolēmuši sākt sniegt inovatīvus finanšu pakalpojumus, ir iespēja saņemt FKTK inovāciju ekspertu bezmaksas konsultācijas.

Esošo un potenciāli jauno tirgus dalībnieku interese par konsultācijām ir gana liela. 2019. gadā FKTK inovāciju eksperti sniedza aptuveni 80, šogad – vairākus desmitus individuālo konsultāciju. Visvairāk jautāts par Maksājumu pakalpojumu otrās direktīvas jeb PSD2 jaunajiem pakalpojumiem – konta informācijas pakalpojumu, kas dod iespēju klientam vienkopus redzēt informāciju par viņa maksājumu kontu saturu dažādās bankās un maksājumu iestādēs, un maksājumu ierosināšanas pakalpojumu.

Pavisam nesen dalījāmies ar ļoti labu ziņu šajā jomā – FKTK izsniedza FinTech uzņēmumam SIA “Nordigen Solutions” Latvijā pirmo licenci maksājumu iestādes darbībai ar tiesībām sniegt konta informācijas pakalpojumus.

Gan konta informācijas pakalpojuma, gan maksājumu ierosināšanas pakalpojuma sniegšanai pieteikušās arī vairākas bankas, tām nav jāsaņem papildu licence šo pakalpojumu nodrošināšanai.

Vērts atzīmēt, ka rosība elektroniskās naudas jomā notiek. Šopavasar FKTK pašmāju uzņēmumam SIA “Mobilly” izsniedza licenci elektroniskās naudas iestādes darbībai, pirms tam nodrošinot konsultācijas par šo jomu regulējošajām prasībām. Licence sniedz iespēju izvērst inovatīvus finanšu pakalpojumus – SIA “Mobilly” varēs turpināt attīstīt elektroniskās naudas norēķinu pakalpojumus ne tikai vietējā tirgū, bet visās Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, kā arī atvērt maksājumu kontus ar savu unikālo IBAN identifikatoru. Nākotnē SIA “Mobilly”, saskaņojot ar FKTK, ir iespēja ieviest vēl citus Maksājumu pakalpojumu direktīvā paredzētos pakalpojumus, lai sniegtu klientiem iespēju veikt plaša spektra finanšu darījumus vienā lietotnē.

Otrs temats, par ko FKTK sniedz daudz konsultāciju, ir kolektīvās finansēšanas pakalpojumi uzņēmējiem, to sniegšanas kārtība un prasības, kas tiks noteiktas saskaņā ar Eiropas Savienības regulu, ko plānots pieņemt tuvākajā laikā. Pašlaik Latvijā nav nevienas šādas platformas, bet vairāki uzņēmēji sākuši darbu pie regulas potenciālo prasību izpildes.

Šogad FKTK inovāciju eksperti atbildējuši arī uz pāris jautājumiem par investīciju platformu darbību, izmantojot ieguldījumu brokeru sabiedrības licenci.

Esam konsultējuši arī par virtuālajiem aktīviem un ICO (Initial Coin Offering jeb publisku finanšu līdzekļu piesaistīšanu, emitējot jaunu virtuālo aktīvu vai žetonus)[1], kā arī noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas regulējuma piemērošanu.

Inovāciju smilškaste

Papildus konsultācijām FKTK nodrošina arī Inovāciju smilškasti – iespēju uzņēmumiem īpašā vidē FKTK uzraudzībā testēt vai pārbaudīt inovatīvus finanšu produktus, finanšu pakalpojumus vai uzņēmējdarbības modeļus. Tomēr smilškaste nav poligons jebkādiem nekontrolētiem eksperimentiem, potenciālajiem dalībniekiem jāievēro “spēles noteikumi” – darbība smilškastē notiek saskaņā ar īpašu testēšanas plānu, par ko uzņēmums vienojas ar FKTK. Ja testēšana norit veiksmīgi, pēc “izkāpšanas” no smilškastes inovatīvo pakalpojumu iespējams pilnvērtīgi piedāvāt tirgū.

FKTK Inovāciju smilškaste ir atvērta inovatīviem finanšu risinājumiem, kas sniegtu pozitīvu pienesumu stabilai finanšu tirgus darbībai un attīstībai, kā arī uzlabotu un drošā veidā paplašinātu patērētāju un investoru iespējas izmantot finanšu pakalpojumus.

Līdz šim interesi par dalību FKTK Inovāciju smilškastē izrādījuši pāris pretendentu, un FKTK gaida to tālākos soļus. Jāatzīmē, ka smilškaste paredzēta specifisku inovatīvu finanšu pakalpojumu testēšanai. Nereti potenciālajiem pretendentiem pietiek ar FKTK inovāciju centrā saņemtajām konsultācijām, un tie bez darbošanās testa vidē sāk spert soļus, lai saņemtu darbības licenci.

FKTK sniedz inovāciju attīstītājiem atbalstu, lai veicinātu jaunu finanšu pakalpojumu izmantošanu un ilgtspēju.[2] Aicinām šo iespēju izmantot uzņēmējus, kas finanšu pakalpojumu tirgū redz nepiepildītas patērētāju vajadzības un saskata iespēju iedzīvināt inovatīvus pakalpojumus patērētāju vēlmju un vajadzību piepildīšanai.

 

[1] Izvērsts skaidrojums par virtuālo aktīvu un ICO izmantošanas iespējām un piemērojamo regulējumu atrodams FKTK tīmekļvietnē https://www.fktk.lv/wp-content/uploads/2019/05/ICO_skaidrojums_23012019.pdf.

[2] Detalizētāka informācija par atbalsta programmām pieejama FKTK tīmekļvietnes sadaļā “Inovācijas un FinTech” https://www.fktk.lv/licencesana/inovacijas-un-fintech/.

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm