FKTK turpmākā darba prioritāte finanšu noziegumu apkarošanas jomā būs uz risku izvērtējumu balstītas pieejas stiprināšana

21.02.2020
 • Sadaļa:
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) turpmākā darba prioritātes finanšu noziegumu apkarošanas jomā būs uz risku izvērtējumu balstītas pieejas stiprināšana, kā arī dažādi pasākumi ar mērķi visu Latvijas finanšu sektora dalībnieku un FKTK darba procesā sekmēt vienotu izpratni par normatīvo aktu prasībām noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas (NILLTF) novēršanas un sankciju piemērošanas jomā.

FKTK priekšsēdētāja Santa Purgaile: “Esmu gandarīta, ka Latvijas institūciju darbs ir nesis tādu rezultātu, uz kuru visi cerējām, taču darbs finanšu noziegumu apkarošanas jomā ir jāturpina, slīpējot izpratnes nianses un cenšoties panākt pēc iespējas vienotāku izpratni par normatīvo aktu piemērošanu. Problēmas, kuras ieskicē finanšu sektora pakalpojumu saņēmēji, skaidri parāda nepieciešamību stiprināt uz risku izvērtējumu balstītu pieeju, taču priekšnoteikums šīs pieejas sekmīgai īstenošanai ir vienota izpratne par normatīvo aktu piemērošanu, kā arī spēja visām pusēm uzņemties atbildību. Ceru, ka rokasgrāmatas izstrāde un intensīvs konsultāciju process būs rezultatīvs, un būs atspēriena punkts Latvijas finanšu sektora turpmākai attīstībai.”

Iepriekšējo gadu laikā FKTK nodrošinājusi pasākumus riska līmeņa mazināšanai:

 • izstrādāts sektorālais riska novērtējums un, balstoties uz riska novērtējumu, bankām pieprasīts veikt konkrētus pasākumus riska līmeņa mazināšanai un to pārvaldībai;
 • bankām izvirzīta prasība mainīt līdzšinējos uz ārvalstu klientu apkalpošanu un maksājumu pakalpojumiem vērstos biznesa modeļus;
 • būtiski palielināts FKTK klātienes pārbaužu skaits;
 • 2018. un 2019. gadā piemēroti naudas sodi 7 bankām, vienlaikus uzlikts pienākums pilnveidot iekšējās kontroles sistēmas.

FKTK arī veikusi virkni pasākumu uzraudzības stiprināšanai:

 • ieviests informācijas tehnoloģiju risinājums, lai paaugstinātu NILLTF riska uzraudzības efektivitāti, kā arī efektīvāk analizētu naudas plūsmas un veiktu atbilstošus uz riskiem balstītus uzraudzības pasākumus;
 • būtiski palielināts darbinieku skaits, kas strādā atbilstības kontroles jomā;
 • pilnveidotas uzraudzības procedūras.

FKTK īstenojusi būtiskus pasākumus banku iekšējās kontroles sistēmu pilnveidošanai:

 • veiktas pārbaudes visās bankās, lai gūtu pārliecību, ka tās ir pilnveidojušas iekšējās kontroles sistēmas starptautisko sankciju jomā;
 • veiktas pārbaudes par patiesā labuma guvēja identifikācijas un atbilstības pārbaudes izpratni, apkopotā labā prakse par patiesā labuma guvēja identifikācijas un atbilstības pārbaudēm nosūtīta bankām;
 • izstrādātas un apstiprinātas prasības neatkarīgo auditu veikšanai un pilnveidotas prasības klientu padziļinātajai izpētei;
 • apstiprināti normatīvie akti, kuros noteiktas prasības starptautisko sankciju riska novērtējuma veikšanai un iekšējo kontroles sistēmu izveidei.

FKTK veikto pasākumu rezultātā finanšu tirgus dalībnieku sektorā vērojams būtisks paaugstināta riska klientu kredīta apgrozījuma kritums, ievērojami samazinājies čaulu kompāniju skaits un finanšu tirgus dalībnieki  ir pilnveidojuši savas iekšējās kontroles sistēmas.

Infografika par FKTK veiktajiem pasākumiem finanšu noziegumu novēršanas jomā.

Turpmākai informācijai:
FKTK Komunikācijas daļa
Tālr.: 67774808
E-pasts: dace.jansone@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm


Pieraksties jaunumiem un saņem nozarei svarīgu informāciju savā e-pastā!