Korporatīvā pārvaldība – moderna uzņēmuma ikdiena

04.10.2021
  • Sadaļa:
Ģirts Rūda, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes loceklis

""

Laba korporatīvā vadība palīdz gan valsts, gan privātajiem uzņēmumiem augt un attīstīties – darboties efektīvāk, mazināt riskus un uzlabot finansējuma pieejamību. Viena no Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) šī gada prioritātēm ir kapitāla tirgus attīstība, kas nav iespējama bez vairākiem pamatelementiem, tai skaitā labas korporatīvās pārvaldības. To apliecināja arī pērn FKTK veiktais izvērtējums un stratēģiskais dialogs ar tirgus dalībniekiem, kura rezultātā izstrādājām Desmit soļu programmu Latvijas kapitāla tirgus attīstībai. Viens no soļiem ir korporatīvās pārvaldības stiprināšana, tāpēc kopā ar partneriem strādājam, lai to veicinātu Latvijas uzņēmumos.

Biržas pirmrindnieki

Redzam, ka aizvien mazāk paliek uzņēmumu, kuros uz labu korporatīvo pārvaldību raugās kā uz formalitāti, svešvārdu vai luksusu, kam pietiek resursu tikai tad, kad viss cits jau ir paveikts. Latvijā pieaug izpratne, ka laba korporatīvā pārvaldība veicina gan uzņēmuma darbības efektivitāti un ilgtermiņa vērtības pieaugumu, gan sabiedrības kopējo izaugsmi. Praksē novērojam, ka uzņēmumi, kas piedalās kapitāla tirgos vai plāno tur nokļūt, tiecas būt par korporatīvās pārvaldības vēstnešiem. Tas ir viens no priekšnosacījumiem, lai uzņēmums varētu tikt kotēts biržā un izpildītu prasības pret saviem akcionāriem, un tādēļ aizvien lielāku vērību tam pievēršam arī FKTK darbā.

Biržā kotētajiem uzņēmumiem īpaši jāpievērš uzmanība uzņēmuma kultūrai, risku vadībai, caurskatāmībai, akcionāru sapulcēm, atbilstošas padomes izvēlei, kā arī interešu konflikta novēršanai. Uzņēmuma korporatīvā pārvaldība un iepriekš uzskaitītie aspekti ir būtiski, lai akcionāri lemtu par ieguldījuma veikšanu tajā. FKTK kontrolē, kā uzņēmums izpilda Finanšu instrumentu tirgus likuma prasības un aktīvi konsultē emitentus attiecībā uz veiksmīgāko informācijas atklāšanas veidu par šiem jautājumiem.

Arī publiski pieejamie pētījumi apstiprina faktu, ka spēcīga korporatīvā pārvaldība ir svarīga. The Standard and Poor’s 500 uzņēmumos konstatēts, ka 20 labākie uzņēmumi korporatīvās pārvaldības jomā ir pārspējuši topa zemāk novērtētos uzņēmums par 15%. Savukārt divu gadu laikā uzņēmumiem ar vājāku pārvaldību pēc kādas no korporatīvajām krīzēm rādītāji pasliktinājušies par 45%.[i]

Covid-19 dod iespējas akcionāriem

Vienlaikus jāatzīst, ka Covid-19 krīzes laikā ir mainījusies pieeja korporatīvās pārvaldības procesiem pasaulē un arī Latvijā. Pandēmijas laikā gūtā pieredze mums likusi uzlabot riska un krīžu pārvaldības sistēmas, kā arī savādāk risināt šos jautājumus.[ii]

Kā būtisku soli attīstībā redzam uzņēmumu iespēju nodrošināt attālinātu akcionāru sapulci, kas sekmē akcionāru dalību lēmumu pieņemšanas procesos. 2020. gadā operatīvi tika izstrādāti grozījumi Komerclikumā, kas deva tiesības kapitālsabiedrību dalībniekiem un akcionāriem piedalīties un balsot dalībnieku akcionāru sapulcēs attālināti, kas pirms tam nebija iespējams. Reaģējot uz minēto likuma normu, FKTK kopā ar Finanšu nozares asociāciju un Tieslietu ministriju izstrādāja ieteikumus, kā nodrošināt attālināto dalību dalībnieku sapulcē, kas aktuāli arī šodien.[iii] Turklāt statistika liecina, ka attālinātajās akcionāru sapulcēs piedalās vairāk akcionāru nekā pirmskrīzes laikā, līdz ar to varam secināt, ka šī iespēja vēl vairāk veicina akcionāru iesaisti uzņēmumu pārvaldībā.

Labas korporatīvās pārvaldības 17 principi

Lai uzlabotu situāciju Latvijā un padarītu arī nepubliskus uzņēmumus labāk pārvaldītus, ir izstrādāts Korporatīvās pārvaldības kodekss. Tas ietver 17 principus, kurus ievērojot uzņēmums veicina savu ilgtermiņa vērtības pieaugumu un nodrošina uzņēmuma efektīvu pārvaldību un darbības caurskatāmību. Kodekss ir balstīts Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) ieteikumos un labākajā starptautiskajā praksē uzņēmumu pārvaldībā.

Lai kodeksu iedzīvinātu un izceltu labos piemērus, šogad tika pasniegtas “Latvijas Korporatīvās pārvaldības balva 2021” trīs nominācijās: “Sekmīgākā akcionāru iesaiste digitālā formātā”, “Sekmīgākā padomes atlase” un “Sekmīgākā pieredze korporatīvās kultūras veidošana”. Balvai saņēmām 27 pieteikumus, kuri ļoti labi nodemonstrēja Latvijas uzņēmumu progresu un pozitīvo virzību uz labu korporatīvo pārvaldību. Turklāt uzņēmumu loks, kuri ir uzslavējami par savu veikumu, ir ļoti daudzveidīgs – sākot no finanšu sektora dalībniekiem, kas dzīvē savā darbībā palīdz ieviest ilgtspējas risinājumus gan palīdz to darīt arī klientiem, un beidzot ar ražošanas un pakalpojumu sfēras uzņēmumiem, kas jau daudzus gadus ikdienā ievēro šos labās pārvaldības principus, jo tie ļauj konkurēt visā Eiropā. Uzteicams, ka arī valstij un pašvaldībai piederošās kapitālsabiedrības sāk aktīvāk izmantot šos principus savas darbības uzlabošanai un klientu apkalpošanai.

Lai gan pēdējā gada laikā daudz jau ir paveikts, t.sk. tiek turpināts diskusiju cikls par dažādiem korporatīvās pārvaldības aspektiem, mums nav jāapstājas pie sasniegtā un jāturpina virzība uz priekšu, lai vēl vairāk stiprinātu ilgtspējas un korporatīvās pārvaldības jautājumus. Arī šajā rudenī un nākamajā gadā viena no FKTK prioritātēm būs veicināt desmit soļu programmā paredzēto un identificēt labi pārvaldītus kapitāla tirgus dalībniekus, kas, veidojot diskusijas, apbalvojot labākos un īstenojot citas aktivitātes, ļaus sekmīgi attīstīties gan pašiem uzņēmumiem, gan visai Latvijas ekonomikai.

[i] The High Cost of Governance Deficits: A Case For Modern Governance

[ii] The Future of Corporate Governance in Capital Markets Following the COVID-19 Crisis

[iii] https://www.fktk.lv/jaunumi/citas-aktualitates/skaidrojumi-par-attalinato-dalibu-dalibnieku-un-biedru-sapulces/

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm


Pieraksties jaunumiem un saņem nozarei svarīgu informāciju savā e-pastā!