Turpmāk, vērtējot finanšu sektora iestādes finanšu grūtības, jāņem vērā arī finanšu noziegumu novēršanas jomas regulējums

04.09.2020
  • Sadaļa:
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome apstiprinājusi noteikumus, kuri nosaka prasības, kā konstatēt apstākļus, kādos finanšu sektora iestāde ir nonākusi vai, iespējams, nonāks finanšu grūtībās. Tie paredz, ka turpmāk, vērtējot situāciju, ir jāņem vērā arī finanšu noziegumu novēršanas jomas regulējums.

“Apstākļu, kādos iestāde uzskatāma par nonākušu finanšu grūtībās vai, iespējams, nonāks finanšu grūtībās, konstatēšanas normatīvie noteikumi” nosaka, kā kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības valdei ir jākonstatē, ka iestāde ir nonākusi vai, iespējams, nonāks finanšu grūtībās.

Lai konstatētu, ka iestāde nonākusi finanšu grūtībās vai, iespējams, nonāks finanšu grūtībās, ir jānovērtē ar finanšu stāvokli tieši un netieši saistītie kritēriji, kas attiecas uz šādām jomām: pašu kapitāls, likviditāte, pārvaldība un spēja darboties parastā ikdienas darba režīmā. Turpmāk, nosakot kritērijus, pēc kuriem vērtējams, vai iestādei ir sarežģījumi, ir jāņem vērā arī noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas (NILLLTPF) novēršanas jomas regulējums.

Konstatētie NILLTPF pārkāpumi var negatīvi ietekmēt un pat apdraudēt iestādes turpmāko darbību, tāpēc ir ļoti būtiski vērtēt arī tos. Noteikumos ir precizētas un papildinātas visas esošās sadaļas saistībā ar regulējumu NILLTPF novēršanas jomā.

Noteikumi ir izstrādāti, ieviešot Eiropas Banku iestādes vadlīnijas. Noteikumi 4. septembrī publicēti Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”: https://www.vestnesis.lv/op/2020/171.15.

Turpmākai informācijai:

FKTK Komunikācijas daļas
Vecākā sabiedrisko speciāliste
Aija Brikše
tālr.: 67774807
e-pasts: aija.brikse@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm