Alpari-Trade

23.01.2012
  • Sadaļa:

Rīgā, 24.03.2011.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

FKTK brīdina par nelikumīgu pakalpojumu sniedzēju “Alpari-Trade”

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk – Komisija) informē, ka kompānija Alpari-Trade mājas lapā internetā www.alpari-trade.com piedāvā potenciāliem klientiem iespēju ieguldīt naudu finanšu instrumentos. Pēc Komisijas rīcība esošās informācijas kompānija savus pakalpojumus reklamē arī Latvijas publiskajā interneta vidē (forumos).

Komisijas biroja vadītāja Anna Dravniece: “Brīdinām ieguldītājus, ka kompānija Alpari-Trade nav Finanšu instrumentu tirgus likumā noteiktajā kārtībā izsniegtas licences darbībai Latvijā ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu sniegšanai. Tādējādi tai Latvijā nav tiesību ne piedāvāt, ne arī sniegt ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus”.

Saskaņā ar Komisijas rīcībā esošo informāciju, kompānija ar nosaukumu Alpari-Trade Komerclikumā noteiktajā kārtībā kā juridiska persona nav reģistrēta arī Latvijas Komercreģistrā.

Komisijas biroja vadītāja Anna Dravniece: “Vēršam uzmanību, ka nelicencēta komercdarbība, pieņemot noguldījumus vai piesaistot ieguldījumus, ir krimināli sodāma darbība. Komisija tiesību aktos noteiktajā kārtībā neuzrauga šādu kompāniju darbību un tādējādi arī ieguldītāju intereses netiek valstiski aizsargātas. Aicinām ikvienu ieguldītāju, pirms uzsākt sadarbību, pārliecināties vai iespējamais ieguldījumu vai aktīvu pārvaldīšanas pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs sniegt attiecīgus pakalpojumus”.

Informācija par visām juridiskajām personām, kurām atļauts veikt darbību Latvijā, ir pieejama Komisijas mājas lapā internetā sadaļā ”Tirgus dalībnieki” (mājas lapas adrese: www.fktk.lv).

Informāciju sniedza:
Anna Dravniece
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Biroja vadītāja

Informāciju sagatavoja:
Agnese Joela
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas biroja
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr: 67774808; e-pasts: agnese.joela@fktk

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm