Anulēta AS “TRASTA KOMERCBANKA” licence

  • Sadaļa:
Eiropas Centrālā banka (ECB) ir pieņēmusi lēmumu anulēt AS “TRASTA KOMERCBANKA” licenci. ECB lēmums ir pieņemts pēc Latvijas Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) ierosinājuma, kas iesniedza šādu priekšlikumu ECB izskatīšanai, ņemot vērā, ka banka ilgstoši pieļāvusi nopietnus pārkāpumus vairākās svarīgās bankas darbības jomās, kā arī FKTK kā Latvijas Noregulējuma iestādes* izvērtējumu, ka bankai nav iespējams piemērot noregulējumu jeb glābt to sabiedrības interesēs.

Par bankas pārkāpumiem FKTK jau š.g. janvārī piemēroja Kredītiestāžu likumā paredzētos instrumentus, nosakot tai darbības ierobežojumus. Bankas akcionāri ilgstoši nav spējuši palielināt bankas kapitālu, līdz ar to banka neievēroja regulējošās prasības, ko nosaka ES Regula Nr. 575/2013 un Kredītiestāžu likums. FKTK secināja, ka banka ilgstoši strādā ar zaudējumiem, bankas esošais biznesa modelis nav dzīvotspējīgs, un tā nav spējusi izstrādāt reālajai situācijai atbilstošu darbības stratēģiju. Bankas darbībā konstatēti arī ilgstoši trūkumi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas (NILLTF) novēršanas jomā.

Ņemot vērā bankas pārkāpumus, ECB pēc FKTK ierosinājuma lēma par bankas licences anulēšanu. ECB lēmums stājas spēkā š.g. 3. martā plkst. 24:00 pēc Latvijas laika.

Vienlaikus FKTK kā Latvijas Noregulējuma iestāde izvērtēja, vai AS “TRASTA KOMERCBANKA” ir piemērojams noregulējums jeb iespēja glāb šo banku, kā to paredz ES un Latvijas normatīvie akti – bankas vai tās daļas glābšana notiek tikai tad, ja ir izpildīti visi trīs noregulējuma nosacījumi: ja bankai ir finanšu grūtības vai tā nonāks finanšu grūtībās; nav pamatotas iespējas, ka FKTK uzraudzības pasākumi vai akcionāra veiktie pasākumi varētu novērst finanšu grūtības sapratīgā termiņā; noregulējuma darbība ir nepieciešama sabiedrības interesēs.

FKTK kā Latvijas Noregulējuma iestāde secināja, ka: bankai nav kritiski svarīgas funkcijas, tā nav sistēmiski svarīga banka; bankas iziešana no tirgus neatstās būtisku negatīvu ietekmi uz Latvijas finanšu sektora stabilitāti; bankas likvidācijas gadījumā, izmaksājot katram klientam valsts garantēto atlīdzību 100 000 eiro apmērā – 93% noguldītāju būs saņēmuši atpakaļ visus savus noguldījumus bankā pilnā apmērā, līdz ar to tiek ievērotas vairākuma noguldītāju intereses. Tāpēc tika pieņemts lēmums, ka bankas noregulējums jeb glābšana nav sabiedrības interesēs.

Turpmāk sekos FKTK padomes lēmums par noguldījumu nepieejamību bankā un informācija par valsts garantēto atlīdzību izmaksu kārtību un laiku – Latvijas valsts katram klientam katrā Latvijas bankā garantē 100 000 eiro noguldījumu nepieejamības gadījumā.

* Latvijā noregulējuma iestādes funkcijas ir piešķirtas Finanšu un kapitāla tirgus komisijai, kurā ir izveidota struktūrvienība – Noregulējuma un garantiju fondu daļu, kuras darbība un funkcijas ir nodalītas no uzraudzības funkcijām.

Papildu informācijai:
FKTK Komunikācijas daļa
Tālr: 67774807, 67774808, 67774860
Mob. t. 29476003
Vairāk par FKTK:
www.fktk.lv,  www.klientuskola.lv,  Twitter.com/FKTK_LV

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Rīga, LV-1050
Tālrunis
6 7774800
E-Pasts:
Iepriekšējā pierakstīšanās pie sekretāra:
67 774 801
Datu aizsardzības jautājumiem:

Seko aktualitātēm


Pieraksties jaunumiem un saņem nozarei svarīgu informāciju savā e-pastā